Arkadaşlar edebiyat ödev verdi ancak ben pek bir şey analamadım ... -Konularına göre şiirler(Lirik,didarlık şiir gibi) -Manzume Şiir nedir ve Özellikleri -Olay çevresinde oluşan edebi metinler gruplandırılır.Tablo şeklinde... -Masal,fabl hakkında bilgiler araştır.. -Olay çevresinde oluşan edebi metinlerin yapı unsurları nelerdir ve özellikleriyle beraber yaz... ....... BUNLARI YAPAN VARSA LÜTFEN BANA YARDIM ETSİN ......

2

Cevaplar

2013-02-10T14:50:29+02:00

goglede araştır orada daha çok bilgi var

 

2 1 2
En İyi Cevap!
2013-02-10T14:56:07+02:00

?? Fabl insanlar arasında geçmekte olan ibret verici olayların, hayvanlar arasında geçen olaylar haline dönüştürülerek anlatılmasıdır. Fabl, hem didaktik, hem de dramatik bir türdür. Latince Fabula kelimesinden gelir; masal, hikaye demektir.

Fabl'ler genellikle ahlak dersi veren alegorik hikayelerdir. Fabl'lerde görülen kişilerin ve olayların altında, gerçek kişiler ve olaylar vardır. Bir fabl okunurken veya anlatılan olay takip edilirken, daima eserin iç dünyasına girilerek dile getirilmek istenen asıl düşünce ile temas kurulmalıdır. Aksi halde istenilen neticeye ulaşılamaz.

Fabl'lerde kişiler, insan dışındaki çeşitli yaratıklar, hayvanlar, fırtına, ağaç vb. gibi varlıklar olabilir. Ancak eserin örgüsünde alegorik kişilerle, gerçek kişiler arasındaki münasebeti, canlı tutmak bir zarurettir. Sembol varlıkla, gerçek varlık arasında sağlam münasebetler kurulmasını sağlayacak hatırlatıcı çizgiler kesinlikle belirtilmelidir.

Fabl'ler nesir olarak da yazılmakla beraber, genellikle manzum olarak kaleme alınırlar. Bu türün ilk örneklerini batıda La Fontaine, bizde ise XV. yüzyılda Şeyhi vermiştir. Tanzimatta ise Şinasi ile Ahmet Mithat Efendi bu türde eserler yazmışlardır.

Fabl'ler mutlaka öğretici bir gaye taşırlar. Okuyucuya ahlak dersi verirler. Genellikle konu kısadır. Verilmek istenen mesaj eserin sonunda ya kahramanlardan birinin ağzından ya da sanatçının dilinden açıklanır.

2 3 2