Cevaplar

2013-02-10T15:20:54+02:00

Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

Alman hayranlığı  ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması İngiltere,Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği İngiltere,Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.
0
2013-02-10T15:21:42+02:00

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenleri:

1- Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi.

2- 19. yüzyıl boyunca İtilaf Devletleri grubunda yer alan devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikalar.

3- II. Abdülhamit döneminde başlayan ve İttihatçıların iktidarında artan Osmanlı-Alman yakınlaşması.

4- Dönemin yöneticileri ve özellikle İttihat ve Terakki yöneticilerinin Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inançları.

5- Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın Turan devleti kurma düşüncesi ve Almanların bu düşüncenin gerçekleşebileceği yönünde yapmış olduğu kışkırtmalar.

6- Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi.

7- Osmanlı Devleti’nin, son dönemde bozulan ekonomisini Alman desteği ile düzeltmek istemesi.

0