Cevaplar

2013-02-10T15:23:53+02:00

Asit Yağmurları Önlemler

Yakıtların (araç ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli,
Hava kirliliğine dayanıklı bitkiler (böğütlen, ıspanak, kızılcık,...) ekilmeli
Kışın yaprak döken bitkiler ekilmeli
Kentlerin kurulma yerleri topografik açıdan iyi saptanmalı. Başka bir anlatımla yerleşmeleri (kent, köy,...) çanak şeklindeki alanlardan uzaklarda kurmalıyız.
Bacalara filtre takılmalı ,
Yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalı ,
İnsanoğlu çevreyi içselleştirecek şekilde bizzat kendisi öğrenmeli ,
Kısaca; konunun sosyolojik, ekonomik ve politik boyutları aynı anda alınmalı ve hemen uygulamaya geçilmelidir.
Bunların içinde en önemli olanı ise yaşam ve eğitimi el ele tutuşturan uygulamalar olacaktır.
Araçların bakımı zamanında yapılmalı
Alternatif enerji kaynakları kullanılmalı (Güneş, rüzgar, gelgit, akıntılar, biyogaz, biomas, jeotermal enerji, end. ve evsel atıklar gibi.)

2 4 2
2013-02-10T15:25:22+02:00

eşyaların tahrip olmasını ve aşınmasını sağlar

2 2 2