Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-10T15:52:08+02:00

S-1) Aristo’ya göre madde kaç ana elementten oluşmaktadır? Yazınız.
S-2) “Sabit sıcaklık ve basınçta, gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır” diyen
Bilim adamı kimdir? Yazınız.
S-3) Oktet kuralı nedir? Yazınız.
S-4) Değersiz metalleri altına çevirme uğraşlarına ne ad verilir? Yazınız.
S-5) İki elementten farklı bileşiklerin oluştuğu durumda ve elementlerden birinin kütlesi sabitken
Diğerinin kütleleri arasında bir oran olduğunu belirten kanuna ne ad verilir? Yazınız.
S-6) Periyodik cetvelde yatay ve düşey sıralara ne ad verilir? Yazınız.
S-7) Atom numarası 19 olan elementin katman elektron dağılımını yazınız?
S-8) Na2Co3 bileşiğinde C’ un yükselme basamağını bulunuz?
S-9) Ca20” nin Lewis yapısını ile gösterilişini yazınız?
S-10)Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adlarını yazınız? a)Mgcl2- b)KOH
S-11)Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız?
a)Karbon tetra klorür-b) Kükürt heksa flörür
S-12)C ve H’ den oluşmuş bileşiklerin ortak adı nedir? Yazınız.
S-13)Organik Molekülde suyu seven bölüme ne ad verilir? Yazınız.
S-14)C3 H8+O2—-Co2+H2O denklemini denkleştiriniz?
S-15)Bir maddenin oksijenle tepkimesine ne ad verilir? Yazınız.
S-16)Tuzlu-su hangi tür karışımlara örnek olarak verilir? Yazınız.
S-17)Heterojen karışımlar kendi aralarında kaç gruba ayrılır? Yazınız.
S-18)Çözünürlüğe etki eden faktörleri yazınız?
S-19)Buğday ile samanın havada savrularak ayrılması hangi ayırma yöntemine örnek olarak
Verilir? Yazınız.
S-20)İki veya daha çok maddenin çözünürlük farkı ile ayrılmasına ne ad verilir? Yazınız.

5 3 5