Cevaplar

2013-02-10T16:30:19+02:00

Düzen içinde yaşabilmek için 

1 1 1
En İyi Cevap!
2013-02-10T16:30:49+02:00

ki kişi birlikte yaşamaya başlayınca kurallar başlar. Toplu haldeyaşayabilmek için de ilk başta özgürlüğümüzün sınırını bilmemiz lazım. En başta bu sınırı bilmeyenler hukukun doğuş sebebini oluşturmuştur. İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür.. İnsan-insan, insan-doğa ilişkilerinin insanlığın ortak çıkarı ve huzuru için evrensel ilkelerle güvence altına alınmasıdır.

İnsanların birarada yaşamasından doğan sorunları çözmek, insanlar arasında düzeni sağlamak için gereklidir. Aksi haldedüzen bozulur. Kimsenin bir sınırı kalmaz. Kaba güç hakim olur. Kimsenin canı, fikri, yaşam alanı güvencede olmazdı. Hukukta asıl amaç toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumunortak iyiliğini sağlamaktır. Yani hukuk toplumsal yaşama düzenidir. İhtiyacın nedeni budur.

1 5 1