Cevaplar

2013-02-10T18:02:13+02:00

GÜMÜŞ KANAT İLE TOBİA VE MELEK’İN KARŞILAŞTIRILMASI
Ali PULAT

Özet
Çocuk edebiyatında karşılaştırma ile yapılacak uygulama çalışmaları
üzerinde daha dikkatli ve özenli durulmalıdır. Bilimsel metotlarla yapılan
karşılaştırmalar çocuk okuyucular üzerinde öğretmenler ve veliler tarafından da
gözlemlenmelidir.
Bu anlayış çerçevesinde Gümüş Kanat ile Tobia ve Melek
karşılaştırıldığında birçok ortak yönlerinin olduğu görülmüştür. Karşılaştırmadan
maksat birini ötekinden daha üstün göstermek değildir. Çocuk edebiyatında
karşılaştırmanın amacı metnin daha iyi anlaşılmasıdır. Aynı zamanda okuyucu farklı
anlayışları karşılaştırma çalışmaları sayesinde daha iyi kavrayacaktır.
Gümüş Kanat’ın kahramanı Kemal, yetişkin birey gibi hareket eden bir
çocuktur. Mükemmel bir çocuk tipi çizilmiştir, hiç hata yapmaz. Hatta yaramazlık
nedir bilmez. Olumlu yönlerini ailesinde gördüğü sevgiden ve inançlarına olan
samimi bağlılığından alır. Doğru ve güzel davranışlarının mükâfatını da görür.
Tobia ve Melek’te Martina, birçok yetişkinin göremediklerini,
hissedemediklerini ve düşünemediklerini çarpıcı örneklerle önümüze koyabilen çok
kabiliyetli bir kızdır. Martina’nın yaşadıkları ile sadece çocuklar değil aynı zamanda
yetişkinler de uyarılmış olur. Eserde çocukların iç dünyalarının farklılığı ve
zenginliği gösterilmeye çalışılır.
İki eserde de kahramanların çıkış yolu aradıkları yerlerde kendi kültürlerine
uygun bir anlayışla iki yardımcı unsur ortaya çıkar. Gümüş Kanat ve Melek. Gümüş
Kanat iyi niyetli adımların karşılığı olarak ortaya çıkarken, Melek ise kahramanın
sıkıntılı anında görünüverir.
İki farklı anlayışın örnek bir ürünü olan iki eserde ölüm, olağanüstülükler
ve toplumun sevgiye olan ihtiyacı, birçok ortak ve benzer yönleriyle ele alınmıştır.
Karşılaştırma çalışmalarının ve örnek uygulamaların çocuklar üzerindeki
etkileri gözlenmeden ve bu konuda çocukların görüşleri alınmadan yapılan
karşılaştırmalar eksik olur. Burada öğretmenlere ve öğrencilere önemli görevler
düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, karşılaştırma, çocuk bakış açısı, yetişkin
bakış açısı, uygulamalar.
Abstract
We should take into consideration on practising exercises made by
comparison in child literature. The effects of comparisons which is carried out
through scientific methods should be observed not only over child readers but also
teachers and parents.
It can be seen many shared points in comparison with Gümüş Kanat and
Tobia ve Melek in that understanding frame. The aim of comparison is that a text is


Öğr. Grv. Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ali PULAT 238
not superior than another one. In child literature, the goal of comparison is well
understanding of text. Therefore, a reader will comprehend different approa

0