çevre kirliliğini engellemek için siz geleceğin büyüklerine ne gibi görevler düşmektedir?bu görevleri yerine getirmezsek dünyamızı nasıl bir son bekliyor?bu konuda kompozisyon yazınız 6-11 satır arası olsun yanlış olursa şikayet ederim

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-10T18:08:49+02:00

çevre kirliliğini önlemek için ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız.Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız vb. görevleri yerine getirmezsek dünyamızı gerçekten kendi ellerimizle yok ederiz.1 5 1