1-insanların farklı duygu ve düşüncelerine saygı duyup bunu görebilmek nedir ? ( 1- yedi harfli )

2- bireylerin birbirinden ayıran özellik (2- dokuz harfli )

3-başka insanların duygularını fark edip onlarla paylaşmak (3- on bir harfli)

4- insanların zihinsel olarak ürettikleri fikir ( 4-yedi harfli )

5- çevremizdeki insanların nesnelerin ve ya olayların insanların iç dünyasında meydena getirdiği hisler nedir ? ( 5- beş harfli )

bulamcanın cevapları maddelerle yazın

1

Cevaplar

2013-02-10T18:18:18+02:00

1)hoşgörü 

4)düşünce 

5)duygu

2)parmak izi

1 5 1