Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-10T18:41:45+02:00

Endülüs Emevi Devleti 765-1031 yılları arasında Endülüs’te hakimiyet kuran Emevi Hanedanı. Ed-Dahil (Muhacir)lakabıyla bilinen Abdurrahman’dan itibaren Üçüncü Hişam’la sona eren bu devlet, 275 sene yaşadı. Üçüncü Abdurrahman’a kadar “Kurtuba Emirliği”diye adlandırılan devlete bu hükümdar zamanında “Endülüs Emevi Hilafeti” namı verildi. Hükümdar, “Emir-ül Mü’minin” ünvanını aldı.

2 5 2
2013-02-10T18:43:40+02:00

endülüs emevi devleti, abbasiler yönetimi ele geçirdiğinde, yıkılan emevi devletine ait olan ve ispanyada bulunan toprak parçası abbasilere katılmayı uygun görmemiştir. daha doğrusu emevi hanedanlığı ispanyaya kaçarak kendi yönetimlerini burada sürdürmeye devam etmiştir.

2 5 2