Cevaplar

2013-02-10T19:01:28+02:00

Sanayi İnkılabı'nın Nedenleri 

* Coğrafi keşifler sonunda bulunan yeni kıtalardaki değerli madenlerin 
Avrupa'ya taşınması ve ticaret hayatının canlanmasıyla meydana gelen 
sermaye birikimi

* Rönesansla birlikte başlayan bilim ve teknlojideki gelişmelerdir.Sanayi İnkılabının Başlaması ve gelişimi:

Sanayi Inkılabı (Endüsri Devrimi) ilk olarak İngiltere'de dokuma 
endüstrisinde başladı. Çelik, buhar gücü ve elektrik sırayla sanayiye girdi 
ve yararlanılmaya başlandı. XVIII. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de 
başlayan sanayileşme daha sonra Fransa, Belçika, Hollanda, ABD ve 
Japonya'da da gerçekleşmiştir.

Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları
* Büyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir artış meydana geldi.
* Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi.
* Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler 
kurulmaya başlandı.
* Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
* Kentleşme ve kent sorunları doğdu.
* İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve rahata olan tutkusu arttı.
* Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.
* Fransız İhtilali'nin sonuçlarına ters bir şekilde sömürge elde etme 
yarışı hızlandı.
* Bu gelişmeler devletler arasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti 
başlattı ve zincirleme olarak I. ve II. Dünya Savaşlarına neden oldu. 
Sanayi İnkılabı, geri kalmış, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış 
ülkeler için büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Bu ülkeler 
Endüstri İnkılabını gerçekleştirmiş olan ülkelerin hammadde ve pazar 
kaynağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti açısından da Sanayi İnkılabı çok
büyük sıkıntı yarattı. Kapitülasyonların da olumsuz etkisi yüzünden 
Osmanlı ekonomisi çöküntüye uğradı. EI tezgahlarından oluşan yerli 
sanayi dağıldı.1 5 1