Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-10T19:16:39+02:00

1. Öğrenme konuları küçük bilgi birimlerine (kısa ünitelere) ayrılıp, bu ünitelerin belirli bir sıraya konulduğu, her ünitedeki bilgiler öğrenildikten sonra bir sonraki üniteye geçildiği ve her aşamada öğrenciye dönüt verildiği, bireysel ve kendi kendine öğrenme yaklaşımıdır.

Yukarıda açıklaması yapılan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Örnek olay

B)    Tam öğrenme                                D) İşbirlikli öğrenme

C)    Programlı öğrenme                       E) Proje tabanlı öğrenme

ÇÖZÜM: Öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesini temel alan  Programlı Öğretiminuygulanmasında öğrenme konuları küçük bilgi birimlerine ayrılır. Ünite adı verilen bu küçük birimler öğretim sürecinde belli bir sıraya konulur, bir ünitedeki bilgiler öğrenildikten sonra bir sonraki üniteye geçilir. Bu yaklaşımda, öğretilecek olan her davranışın tek tek ve sırayla öğrenilmesini ve böylece hiçbir davranışın atlanmamasını öngörür.

Öğretim etkinliklerinin her aşamasında öğrenciye mutlaka dönüt verilir. Programlı öğretimin temeli pekiştirme ilkelerine dayanır. Öğrenci belirlenen hedef ve davranışlara, bireysel farklılıklarına uygun olarak kendi öğrenme hızıyla ulaşır.

Yukarıda verilen bilgilerin ışığında soruya bakıldığında; soruda belirtilen öğrenme yaklaşımının “Programlı Öğretim” olduğu kolayca anlaşılmaktadır.

Bu nedenle sorunun doğru cevabı  (C) seçeneğinde verilmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi İşbirlikli Öğretimin uygulama ilkelerinden birisi değildir?

A)  Öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimlerini sağlar.

B)  Gruplar farklı bilgi ve yetenekteki öğrencilerde oluşturulur.

C)  Grup içindeki işbirliği, sorumluluk, paylaşama gibi özellikler geliştirilir.

D)  Gruptaki öğrencilerin birbirleriyle olan rekabetini arttırdığı için başarı yükselir.

E)  Öğrencilere empati kurma yeteneği kazandırır.

ÇÖZÜM: İşbirlikli Öğrenme; ortak öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek üzere öğrencileri küçük gruplar halinde çalışmasına dayalı, etkileşimin üst dizeyde olduğu bir grup öğrenme sürecidir. Etkileşim sonucunda bireylerin öğrenme düzeyleri arasındaki farkın azalması amacıyla öğrenme grupları heterojen özelliğe uygun olarak oluşturulur. Bireysel sorumluluk esastır. Öğrenci hem kendi öğrenmesinde hem de gruptaki öğrencilerin öğrenmesinden sorumludur.

Soruda da belirtildiği gibi bu öğrenme yaklaşımında; öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimleri sağlanır. Grup içinde işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi özellikler geliştirilir. Ayrıca öğrencilere empati kurma yeteneği de kazandırılır.

Ancak; bu öğrenme yaklaşımının gruptaki öğrencilerin birbirleriyle rekabete girmelerini sağlamak gibi bir amacı yoktur. Tam aksine bu öğretim yönteminde ödül bireyin değil grubundur. Bireylerin başarısı grubun başarısına dönüşür. İşbirlikli öğrenme gruplarında kazanılan deneyimler öğrencilerin, gelecekteki iş ve aile yaşamlarına hazırlamaktadır. Bu nedenle yarışma ve rekabet duyguları yerini, demokratik yaşam alışkanlığına bırakır.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle bu öğrenme yaklaşımında rekabet geliştirilmez. Rekabetin başarıyı arttırması görüşü de doğru bir sav değildir. İşte sıralanan bu nedenlerle sorunun doğru cevabı (D) seçeneğidir.


0