Cevaplar

2013-02-10T19:49:58+02:00

c)Mani dini, Bögü Kağan zamanında devletin resmî dini hâline geldi. Ancak, bu din, Uygur kağanları ile çevrelerindeki görevlilerce benimsenmiş, halk arasında fazla yayılmamıştır. Türkler arasında Budizm'de yayılmaya başladı.
Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri
1)Uygurlar savaşçılıklarını kaybettiler. 
2)Yerleşik hayata geçtiler. (Türklerde ilk defa yerleşik hayata Uygurlar geçmiştir.)
3)Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret,bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alandageliştiler.
2-Bögü Kağan, Çin'de yeniden karışıklıklar çıkınca bu ülkeyi ele geçirmek istedi. Ancak, bazı devlet büyükleri Bögü Kağan'ın bu düşüncesine karşı çıktılar. Onlara göre, bu sefer, Uygurların askerî gücünü zayıflatmaktan başka bir işe yaramazdı. Çin ele geçirilse bile Türkler bir süre sonra burada millî benliklerini kaybedebilirlerdi. Çin seferi nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu Bögü Kağan, yakın adamlarından vezir Bağa Tarkan tarafından öldürüldü (779).

0