1-tarih önce dervirlere ait bilgilerin tahminlere dayalı kesin olmiyan bilgiler içer mesinin sebebi nedir ? açıkla

2.aşagıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

a.türkiye şubat ayının 28inde natoya girmiştir.

b.atatürk 19 ve 20.yy da yaşamıştır.

c.kars antlaşması ekim ayının 1.yarısında imzalanmıştır.

d.yazı günümüzden yaklaşık 5.000 yıl önce bulunmuştur.

e.türkiye 1932 yılında milletler cemiyetine üye olmuştur.

3-aşagıdakilerden hangisi tarih öncesi devirlerde yaşayan bir toplumun uygarlaşmassının tarihsel gelişmelere uygun olduğunun göstergesidir?

a.işledikleri ilk madenin demir olması

b.topraktan eşya yapmalarını öğrenmeleri

c.yontma taş devrini ilk olarak yaşamaları

d.taş ve maden devirlerini sırasıyla yaşamaları

e.es son bakırı kullanmaları

4-tarihte ilk defa kanunları yazılı hale getirenler sümerlerdir.devletlerin yazılı kanunlar yapmalarına etkili olan en önemli faktör nedir?açıkla

5-atina şehir devletinde halkın yardımıyla başa geçen klistenes sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışması halk meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir.klistenes bu yeniliklerle ulaşmak istediği amaç nedir?açıkla

6-kavimler göçüyle birlikte vizigot adlı kavimler ispanyaya frang adlı kavimler fransaya slavlar balkanlara yerleşmişlerdir.bu durumun sonu ne ?

7-türkler uygurlardan itibaren yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.uygurların yerleşik hayata geçmelerinin göstergesi nedir?

8-ilk türk devletlerinde kurultayın savaş ve barış gibi önemli konularda aldığı kararlar hükümdarı bağlamazdı.budurum kurultayın nasıl bi meclis olduğunu anlatır?

9-türkler devlet idaresinin kutsal bir görev olduğuna ve bu görevi devleti kuran aileye tanrı tarafından verildiğine inanmışlardır.bu inancın türk devletlerinde;

1-hükümdara sınırsız yetkiler tanınması

2-halkın hükümdaranolan bağlılığının artması

3-aileler arasında taht kavgalarının yaşanması sonuçlarında hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

10-ilk türk devletlerinde ordunun temelinin atlı birliklerden oluşmasında;

1-göçebe hayatın benimsenmesi

2-eli silah tutan herkezin asker sayılması

3-çin ile sık sık savaşların yaşanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

11-orta asyadaki türk devletlerinin başlangıöta ekonomilerinintemelini hayvanclığın oluşturmasında etkili olduğu faktör nedir?

12-göktürklerle ilgili bilgilerden bağzıları şunlardır;

1-ilk kez türk adını kullanan topluluktur

2-doğu ve batı olmak üzere 2 koldan yönetilmişlerdir

3-kandilerine özgü yazıyı kullanmışlardır

4-orta asyada devlet kurmuşlardır

bu bilgilerden hangileri göktürklerde ulusçu (milliyetçi)bir devlet anlayışı olduğunu gösterir?

13-orhun abidelerinin tarihteki önemi nedir?

ARKADAŞLAR LÜTFEN DOĞRU CEVAP VERİRMİSİNİZ YALVARIYORUM SİZE :(

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-10T21:38:18+02:00

1.herkez tarihi bilmez çünkü yaşamamışlardır.

2.türkiye şubat ayının 28inde natoya girmiştir

3..yontma taş devrini ilk olarak yaşamaları.

4.en önemli faktörü nüfustur.

5.milletin bu düzende olmasını sağlamatır amacı

6.sonucu=Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.

7.Türk hükümdarlarının sınırsız yetkilere sahip olmadıklarının göstergesidir sebebi.

8.Türk Devletlerinde meclise "toy deniliyordu . bu meclis iyi bir meclistir.

9.1 ve 3 =hükümdara sınırsız yetkiler tanınması  //  -aileler arasında taht kavgalarının yaşanması.

 

10.yalnız 1=-göçebe hayatın benimsenmesı

11.göktürk bilgileridir.

12.1 ,,,  3 ve  4 =-ilk kez türk adını kullanan topluluktur //  

kandilerine özgü yazıyı kullanmışlardır // orta asyada devlet kurmuşlardır.

 

13.Orhun Abideleri Türk adıyla ortaya çıkan ilk yazılı kaynak olması açısından önemlidir Aynı zamanda kitabeler Türk Dilinin ve Edebiyatının ilk ölümsüz eserleridir Ayrıca Abideler Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı açısından da büyük öneme sahiptir Abideler yazıldıkları dönemin sosyal hayatı, dünya görüşü ve insanların inançları hakkında bilgi vermektedir Belki de en önemlisi de Türk Milletine bir vasiyet bir uyarı niteliği taşımasıdır


 

 

1 2 1