Cevaplar

2013-02-10T21:19:49+02:00

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Önemi

- Kurtuluş Savaşı’nın sıcak savaş dönemi sona ermiş, diplomatik dönem başlamıştır.

- Yeni bir silahlı çatışmaya girilmeden Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul alınmıştır.

- Anlaşma devletleri, Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini kabul etmiştir.

- Bu anlaşma imzalandıktan birkaç gün sonra, Yunanlıları Anadolu macerasına sürükleyen ve her iki ulusu birbirine düşüren İngiliz başbakanı görevinden ayrılmış ve bu olay İngiltere’de hükümet değişikliğine sebep olmuştur.

- Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın öngördüğü düzen barışın kurulmasına kadar geçerlidir. Bu nedenle kesin barışın sağlanabilmesi için yoğun çalışmalar içerisine girilmiştir.

- Lozan Antlaşması’na zemin hazırlamıştır.

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-10T21:19:59+02:00

 

 Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Önemi Nedir?  

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI(11 EKİM 1922)

Büyük Taarruz'un ardından Batı Anadolu'nun tamamı Yunanlılardan arındırılmıştı.Boğazlar ve İstanbul Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İngilizler tarafından işgal edilmişti.Artık sıra Boğazlar, İstanbul ve Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti.Ordumuz Çanakkale ve İstanbul üzerine yürüdü.Bu durumdan telaşlanan İngiltere özellikle boğazların kendisinde kalmasını istiyordu.Ancak İngiltere Anadolu’da artık yalnız kalmıştı.Anadolu’da yalnız kalan İngiltere Ateşkes görüşmelerini kabul etti ve Bursa’nın Mudanya İlçesinde bir konferansın toplanması kararlaştırıldı.1 Ekim 1922 tarihinde toplanan konferansa Türkiye adına Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa katıldı.Konferansa İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri de katıldı.Asıl katılması gereken Yunanlılar konferansa katılmayıp Mudanya açıklarında bekleyen bir gemide sonucu beklediler.Bir haftadan fazla süren konferans 11 Ekim 1922’de imzalandı.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASINDA ALINAN KARARLAR:

-Türkiye ve Yunanistan kuvvetleri arasında süren silahlı çatışmalar anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile sona erecek.
-Doğu Trakya Meriç ırmağının sol kıyısına kadar boşaltılacak ve TBMM Hükümetine teslim edilecek
-Barış Antlaşmasını imzalayıncaya kadar Türkler Doğu Trakya’da ancak sekiz bin jandarma bulunduracak.
-İstanbul ve boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak.
-İtilaf devletleri kuvvetleri barış antlaşmasını imzalayıncaya kadar İstanbul’da kalacak.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:

-TBMM siyasi bir zafer kazanmış oldu.
-Milli mücadelenin savaş dönemi sona erdi.
-Türkiye-Yunanistan arasındaki silahlı çatışma sona erdi.
-İstanbul, boğazlar, Doğu Trakya savaşsız kurtarıldı.
-Osmanlı devletinin başkenti İstanbul’un TBMM hükümetine bırakılmasıyla Osmanlı devleti hukuken sona erdi.
-Türk vatanının paylaşılması tasarıları sona erdi.
-Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini yitirdi.
-Türk tarafına Lozan’da bir barış antlaşmasının yapılması için teklifte bulunuldu.

0