Cevaplar

2013-02-10T21:27:42+02:00

 

   1. A = { Mart , Mayıs}  ise

A kümesini ortak özellik yöntemi ve venn şeması yöntemiyle gösterin.

 

   2. A = { 3 , 5 , { a, b, c} , 7 , { e , f } , g }

       B = { k, l, m, n, v, y, z}

       C =  { 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , { 20, 22 } , 24 }

ise s(A) , s(B) ve s(C) = ?

 

   3. A = { Emin, Erkut { Esen, Erkan} , Elif ,Ecrin }

ise aşağıdakilerden hangileri doğrudur ?

{ Emin } ⊂ A

s(A) = 6

{ Elif, Ecrin }  ⊂ A

{ Esen, Erkan }  ⊂ A

{ Esen, Erkan } ∈ A

 

   4. A = { 14 den küçük tek doğal sayılar }

       B = { 20 den küçük 3 e tam bölünen sayma sayıları }

Buna göre  s(A ⋂ B) kaçtır ?

 

    5. GÖKHAN kelimesindeki harfler A kümesini, ERKAN kelimesindeki harfler ise B kümesini oluşturuyor. Buna göre s(A ⋃ B) kaçtır ?

 

   6. s(A-B) = 7      s( B-A) = 14 

      s( A ⋃ B) = 30 ise  s(A ⋂ B) kaçtır ?

 

    7. 40 kişilik bir sınıfta öğrencilerin her biri basketbol ve satranç kurslarından en azından birine katılmaktadır. 33 kişi basketbol, 17 kişi de satranç kursuna gittiğine göre , her iki kursa da giden kişi sayısı kaçtır ?

 

Başarılar

Soruları çözmeye çalışmadan cevaplara bakarsanız, kendinizi geliştiremeyeceğinizi unutmayın

 

ÇÖZÜMLER

 

    1. A kümesindeki elemanlar M ile başlayan aylardır. Buna göre A kümesini liste yöntemiyle ;
A = { M harfiyle başlayan aylar } olarak gösterebiliriz.

A kümesini venn şemasıyla ;

 

       A

 

 

  . Mart

 

  . Mayıs

Şeklinde gösterebiliriz.

 

   2. A kümesinin elemanlarını tek tek sayalım;

A = { 3 , 5 , { a, b, c} , 7 , { e , f } , g }

         1   2         3        4       5       6

Buna göre s(A) = 6 dır.

 

B kümesinin elemanlarını sayalım ;

       B = { k, l, m, n, v, y, z}

                1 2  3  4  5  6  7

Buna göre  s(B) = 7 dir.

 

C kümesinin elemanlarını sayalım ;

 

C =  { 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , { 20, 22 } , 24 }

            1    2     3     4     5        6           7

 

   3.   { Emin } ⊂ A  DOĞRUDUR.
   Çünkü Emin A kümesinin 1 elemanlı alt kümelerindendir.
 NOT : Alt küme gösteriminde eleman { } içinde gösterilmelidir.

 

s(A) = 6   YANLIŞTIR     s(A) = 5 dir.

{ Emin, Erkut { Esen, Erkan} , Elif ,Ecrin }

     1        2                3              4      5

 

{ Elif, Ecrin }  ⊂ A   DOĞRUDUR

{ Elif, Ecrin }   A kümesinin 2 elemanlı alt kümelerindendir.

{ Esen, Erkan }  ⊂ A   YANLIŞTIR

Çünkü elemanın kendisi  { Esen, Erkan }  dir. Bu elemanın alt küme olarak gösterimi ;

{{ Esen, Erkan }}  ⊂ A  olmalıydı.

 

{ Esen, Erkan } ∈ A   DOĞRUDUR.

 

   4. A = { 1 , 3 , 5 , 7 , 9 ,11 , 13 }

       B=  {  3 , 6 , 9 ,12 ,15 ,18 }

(A ⋂ B) =  { 3 , 9 } 

s(A ⋂ B) = 2 dir..

 

    5.  A = { G, Ö , K , H, A , N }

         B = { E ,  R , K , A , N }

 

(A ⋃ B) = { G , Ö , K , H , A , N , E , R }

s(A ⋃ B) = 8 dir.

 

    6.  s( A ⋃ B)  = s(A-B) +  s( B-A) +  s(A ⋂ B) dir.

         Buna göre ;

     30 = 7 + 14 + s (A ⋂ B)

     30 = 21 + s(A ⋂ B)

      s(A ⋂ B) = 9 dur.

 

7.  s(B⋃S)  = 40 dir.
     s(B)  = 33

      s(S) = 17

      s(B⋃S) =  s(B) + s(S) - s(B ⋂ S)

          40   =     33  +  17  - s(B ⋂ S)

           40 =           50  -   s(B ⋂ S)

         s(B ⋂ S)  = 10

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-10T21:29:14+02:00

SORULAR

   1) A = { 5 , 10 , { 15 } , 20 , { 25 , 30 } , 35 } kümesi için aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur ?

·        s(A) = 7 ·        5 ∈ A ·        25 ∈ A ·        10 ⊂ A ·        {15} ⊂ A ·        { 20 } ⊂ A

 

   2) s(A/B) = 3 ,  s(B/A) = 4  ve  s(A⋂B) ≠ 0  ise s(A⋃B) en az kaçtır ?

 

   3) 26 kişilik bir sınıfta öğrencilerin her biri İngilizce ve satranç kurslarından en az birine gitmektedir. İngilizce kursuna giden öğrenci sayısı 19 , satranç kursuna giden öğrenci sayısı ise 12 ise kaç kişi her iki kursa da gitmektedir ?

 

   4) A⋃B = { 1 , 2 , 5 , 8 , 9 ,11 }

      A⋃C = { 1 , 3 , 4 , 5 , 8 ,13 } 

ve B ve C ayrık iki kümeyse

ise A kümesinin eleman sayısı kaçtır ?

 

   5) s(A⋃B) = 25 , s(A/B) = 8  ve s (B/A) = 15 ise

s(A ⋂ B) kaçtır ?

 

   6) s(A⋃B) = 7 s (A⋂B)  ve s(A/B) = 2 s(B/A) ve s(A⋂B) = 3 ise

s( A/B ) = ?

 

   7) A = { 13 den küçük 2 nin tam katı olan doğal sayılar }

       B = { 13 den küçük 3 ün tam katı olan doğal sayılar }

ise s(A’) + s(B’)  kaçtır ?

 

ÇÖZÜMLER

   1) A = { 5 , 10 , { 15 } , 20 , { 25 , 30 } , 35 } kümesinin  her bir elemanını farklı renklendirdik..

·        s(A) = 7 yanlıştır, çünkü A kümesinin eleman sayısı 6 dır. ·        5 ∈ A  doğrudur. ·        25 ∈ A yanlıştır, çünkü { 25 , 30 } başlı başına bir elemandır. ·        10 ⊂ A yanlıştır, çünkü alt küme gösteriminde eleman { } içinde gösterilmelidir. Doğru gösterim { 10 }  A dır. ·        {15} ⊂ A  yanlıştır, çünkü elemanın kendisi {15} dir, bu elemanı tekrar {} içine almak gerekirdi. Yani doğru yazılım { {15} }  A dır. ·        { 20 } ⊂ A ifadesi doğrudur.

Yani şıklarımızın sadece 2 tanesi doğrudur.

 

   2) Soruda  s(AB) ≠ 0  dediğine göre kesişim kümesinin en az 1 elemanı vardır.

Buna göre birleşim kümesinin en küçük değerini ;
 s(A⋃B)  = s(A/B) +  s(B/A) + s(A ⋂ B)  formülünden

s(A⋃B)  =  3  + 4 + 1 =  8 olarak buluruz.

  

   3)  İngilizce kursuna gidenler kümesine İ , satranç kursuna gidenler kümesine de Sdiyelim.
Toplam öğrenci sayısını bulmak için İngilizce kursuna gidenlerle Satranç kursuna gidenlerin sayısını toplar her ikisine de giden sayısından çıkarmamız gerekir.

s(İ⋃S)  = s(İ) +  s(S) -  s(İ⋂S) 

Biz, toplam öğrenci sayısını, İngilizce kursuna giden öğrenci sayısını ve Satranç kursuna giden öğrenci sayısını biliyoruz. Bunları yerine koyarsak her iki  kursa giden öğrenci sayısını buluruz.

26 = 19 + 12 - (İ⋂S) 

26 = 31 - (İ⋂S)   

S)  = 5 

 

   4) A⋃B = { 1 , 2 , 5 , 8 , 9 ,11 }

       A⋃C = { 1 , 3 , 4 , 5 , 8 ,13 } 

A her iki birleşim kümesinde de olduğu için  her iki kümede de ortak elemanları bulduğumuzda A nın elemanlarını bulmuş oluruz. 1 , 5 ve 8 in her iki birleşim kümesinde olduğunu görüyoruz. Buna göre A nın eleman sayısı 3 dür.

 

   5) s(A⋃B)  = s(A/B) +  s(B/A) +  s(A⋂B)  formülünden

                  25  =   8 + 15 + s(A⋂B) 

                 25  =  23 + s(A⋂B) 

       s(A⋂B)  =  2 dir.

 

   6) Bize soruda s(A⋂B) = 3 ve   s (A⋃B) = 7 s(A⋂B)   veriliyor.

3 ü s (A⋂B) yerine koyarsak ;

s (A⋃B) = 7 x 3 = 21 olur.

Bize soruda s(A/B) = 2 s(B/A)  da veriliyor.

s(B/A) ye ■ dersek  s(A/B)  = 2■  olur.

s(A⋃B)  = s(A/B) +  s(B/A) +  s(A⋂B)   formülünden

   21    =  2■  + ■  + 3

   21  =  3■  + 3

   18 = 3■ 

    ■  = 6

Bize s(A/B) yi soruyordu, s(A/B)  2■  ile ifade edildiğinden ;

s( A/B ) = 12 olur.

 

   7) A = { 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 }

        B = { 3 , 6 , 9 , 12 }

A’ = { 3 , 9 }   s(A’) = 2   [[ A kümesinde olmayan sayısı ]]

B’ = { 2 , 4 , 8 , 10 }   s(B’) = 4 [[ B kümesinde olmayan sayısı ]]

 

   s(A’) + s(B’) = 2 + 4 = 6 olur.

 

0