BUNUU İNGİLİZCE OLARAK YAZABİLİRMİSİNİZ ?? ACİLLLLL :( :( :(

Chapter 1

Kaza herşeyi değiştirmişti.Doktor Lucy’e annesinin ve babasının iyi olduğunu söyledi.Ama yaklaşık 1-2 ay hastanede kalmaları gerekiyormuş.Onlar hastanedeyken Lucy’nin yanında bır akrabası kalmalıydı.Ama Lucy’nin İngiltere ‘de akrabası yoktu.İskoçya’da bir amcası vardı.Akrabalarının çoğu Yenı Zellanda’daydı.Amcasına giymeye karar verdi.Uçaktan indiğinde amcası ve kuzenleri onu bekliyordu.Eve doğru giderken arabanın camından dışarıyı izledi.İngiltere’ye çok benziyordu.Herşey temiz görünüyordu.Coromandel sahiline geldiklerinde Lucy kendini hasta gibi hissetti.Lucy kendini iyi hissedene kadar yürüyüş yaptılar.
Ve sonra Coromandel’deydiler

Chapter 2

Lucy’nin yeni yaşamı ilk günlerde çok eğlenceliydi.Kuzenleriyle yüzmeye gidiyorlardı.Hafta sonları Jack Amca teknesiyle gezdiriyordu.Piknik yapıyorşardı,bazende balık tutmaya gidiyorlardı.Bu yeni yaşam çk güzeldi.Fakat teyzesi okulun başlayacağını söyleyince Lucy biraz sinirlendi.Hatta okul üniformalarını hiç beğenmedi.Okul İngiltere’deki gibiydi.İlk okul müdürü konuşma yaptı sonra kulüpler hakkında duyurular yaptı.Herkes sınıfa gitti.ama Lucy’i danışman çağırmıştı.Danışman eski okuluyla ilgili ona birkaç soru sordu.sonra onu sınıfına götürdü.Lucy boş bir yer bulup öğretmenini dinlemeye başladı.

Chapter 3

Eve geldiğinde teyzesi onu mutsuz gördü.Teyzesi ne olduğunu sordu.Lucy’de ona Coromandel hakkında bir proje yapması gerektiğini söyledi.Teyzesi güzel fikirler verip ona yardım etti.Lucy altın madenciliği fikrini beğenmişti.Sonraki hafta Lucy projesini araştırmaya başladı ve kasabadaki müzelere gidip bilgi edindi.Sonra Sam ve Katy’nin yanında,Kapanga Kafe’sine, gitti.orda Hine Ve Rawiri’de vardı.Lucy onlara müzeyi anlattı ve ıstampa bataryasına gideceğini söyledi.Kuzenleri ve Rawiri’de gitmek istedi ve hep birlikte gittiler.

Chapter 4


Lucy bir gün okuldan heyecanla eve geldi.Maori Kulübü bir yarışmaya katılacakmış ve o takımda Lucy’de varmış.Hergün okuldan sonra buluşuyorlar ve pratik yapıyorlardı.birgün pratik yaptıktan sonra Lucy ve Hine Kapanga Kafesi’ne gittiler.Hine Rawiri’nin ondan hoşlandığını söyledi.
Sonunda o hafta geldi.Otobüsle Rotorua’daya giderken burnuna kötü bir koku geldi.Rawiri amcasının burda yaşadığını ve bir zaman sonra bu kokunun gideceğini söyledi.


Chapter 5

Okula döndüklerinde herkes çok mutluydu.İzleyiciler onları çok beğendiler.alaucy’nin bu haftası da çok güzel geçmişti.Hine Lucy’i özei bir etkinliğe davet etti.Bu etkinlikte Maori Kulübü’nün yarışmayı kaxanması kutlanacaktı.Jack Amca Lucy’i oraya götürdü.Rawiri onu orda bekliyordu.Rawiri Lucy’i kostümünü giymesi için Hine’na götürdü.Lucy onların geleneğindeki selamlaşmayı öğrendi.Yaşlı kadın ise ilahi söylüyordu ve sonra Maori Kulübü yeteneklerini sergilediler.Bir yaşlı adam başarılarından dolayı onlarla gurur duyduguğunu söyledi ve Lucy’e ayrı bir teşekkür etti.

Chapter 6

Lucy’nin teyzesi ve amcası onları Güney Adası’na getirmeye karar verdiler.Lucy gitmek istemiyordu ama teyzesi ikna etti.Lucy Katy’den balina izlemenin ne olduğunu öğrendi.Jill Teyze’de biraaz bilgi verdi.Balinanın bir botun üzerine çıkacağını düşünerek kendini biraz gergin hissetti ama hiçbir sey söylemedi.

Chapter 7

Lucy,Katy’den telefonu aldı.Arayan annesiydi.Annesi hastaneden çıktığını fakat babasının çıkmadığını ve annesi artk eve gelebileceğini söyledi.Lucy kendini mutlu aynı zamnda üzgün hissediyordu.Ebeveynlerinin yanına gideceği için mutlu,fakat arkadaşlarından ve Rawiri’Den ayrılacağı için üzgündü.Rawiri ona gitar çalmayı öğretiyordu.Lucy’nin Coromandel’deki son günleriydi.Sevdiği herkese hediyeler aldı.Teyzesi ve amcası onun için veda partisi verdi.Teyzesi pavlova keki.amcası da mangal yaptı.Onlar da yardım etti.Eğlendiler ve yoruldular.Rawiri gitarını aldı ve gidene kadar şarkı söyledi.Birbirlerini çok özleyeceklerdi.Ertesi gün Lucy’nin uçağı kalktı,o bulutların arasında kaybolan yeşil arazileri izlerken.’’Elveda,Uzun Beyaz Bulutun Arazisi,’’ diye düşündü.

2

Cevaplar

2013-02-10T21:38:27+02:00

Chapter 6

Lucy's aunt and uncle decided to bring them verdiler.Lucy South Island, but her aunt did not want to go whale-watching is what convinced etti.Lucy öğrendi.Jill Aunt Katy verdi.Balinanın biraaz information on a boat itself was a bit nervous thinking that would felt, but did not say nothing.

Chapter 7

Lucy, Katy's phone came aldı.Arayan annesiydi.Annesi hospital, but his father and his mother, artk çıkmadığını the same zamnda come home happy, sad, self-hissediyordu.Ebeveynlerinin söyledi.Lucy happy to go to him, but her friends and Rawiri'Den üzgündü.Rawiri for leaving öğretiyordu.Lucy to play the guitar the last günleriydi.Sevdiği Coromandel'deki aldı.Teyzesi gifts to everyone and his uncle farewell party for her assistance in verdi.Teyzesi etti.Eğlendiler pavlova keki.amcası yaptı.Onlar a barbecue and took his guitar and we get yoruldular.Rawiri Lucy's plane stood up to sing söyledi.Birbirlerini very özleyeceklerdi.Ertesi day, he disappeared in the clouds watching the green lands.'' Goodbye, Long White cloud land,'' he thought.

0
2013-02-10T21:38:58+02:00

The accident everything degistirmisti.Doktor Lucy'e his father and mother good is said about 1-2 months stay in the hospital while gerekiyormus.Onlar hospital lucy's next to a relative of the kalmaliydi.Ama lucy's in the united kingdom, relative yoktu.Iskocya'da an uncle, vardi.Akrabalarinin most of the New Zellanda'daydi .Amcasina wear decision verdi.Ucaktan of his uncle and cousins her bekliyordu.Eve on the way to the car window, outside izledi.Ingiltere'ye very benziyordu.Hersey clean gorunuyordu.Coromandel to the shore, they came to Lucy herself sick, like hissetti.Lucy self-good until you feel walk they did.
And then Coromandel'deydiler

Chapter 2

Lucy's new life in the first days of the very eglenceliydi.Kuzenleriyle swim gidiyorlardi.Hafta breaks Jack Uncle boat gezdiriyordu.Piknik yapiyorsardi,sometimes the fish to keep gidiyorlardi.Bu new life ck guzeldi.Fakat aunt school will begin to mention Lucy a little sinirlendi.Hatta school uniforms, no begenmedi.Okul in the Uk gibiydi.Ilk the director of the school made a speech after'm announcements about yapti.Herkes class gitti.ama put lucy on its consultant cagirmisti.Danisman old school about him a few questions sordu.sonra her class goturdu.Lucy an empty place to find the teacher began to listen.

Chapter 3

When I come home to her aunt in her unhappy gordu.Teyzesi what is sordu.Lucy'de him Coromandel about a project you should do soyledi.Teyzesi nice ideas, and gave him the help etti.Lucy gold mining idea of begenmisti.Sonraki week Lucy project began investigating the town's museums, go to the information edindi.Sonra Sam and Katy'nin next,Kapanga Kafe'sine, gitti.orda Hine And Rawiri'de vardi.Lucy them to the museum and told us that because battery would go soyledi.Kuzenleri and Rawiri'de wanted to go, and together they went.

Chapter 4

Lucy is a day of school excitement home geldi.Maori Club competition katilacakmis and that the team Lucy'de varmis.Hergun after school to meet and practical yapiyorlardi.birgun practical after Lucy and Hine Kapanga Kafesi'ne gittiler.Hine Rawiri'nin it likes, he said.
At the end of that week geldi.Otobusle Rotorua'daya go to the nose of a bad smell geldi.Rawiri uncle here, and after a time it said it would.

Chapter 5

When they returned to school everyone was very mutluydu.Izleyiciler them very begendiler.alaucy'nin this week is also very nice gecmisti.Hine put lucy on its ozei invited to an event in this event, the Maori Club competition kaxanmasi kutlanacakti.Jack Uncle put lucy on its there goturdu.Rawiri it there bekliyordu.Rawiri put lucy on its costume to wear Hine'na goturdu.Lucy their tradition, selamlasmayi ogrendi.Yasli the woman is the divine telling her and then Maori Club capabilities sergilediler.Bir the old man because of the success with them proud duydugugunu said and Lucy'e a separate thank you to.

Chapter 6

Lucy's aunt and uncle of them in the South of the Island decided to bring in the verdiler.Lucy didn't want to go but aunt convince etti.Lucy Katy'den whale watching what is ogrendi.Jill Teyze'de biraaz information verdi.Balinanin a boat on thinking there would be self-felt a bit nervous, but I said nothing.

Chapter 7

Lucy,Katy'den phone aldi.Arayan annesiydi.Annesi came to the hospital, but his father did not, and his mother, now you have to use home can soyledi.Lucy himself happy is also sad hissediyordu.Ebeveynlerinin next to go to the happy,but friends and Rawiri'Den long to leave for uzgundu.Rawiri him to play the guitar ogretiyordu.Lucy'nin Coromandel'deki last gunleriydi.Sevdigi everyone gifts aldi.Teyzesi and uncle for his party verdi.Teyzesi pavlova keki.amcasi the grill yapti.Onlar also help etti.Eglendiler and yoruldular.Rawiri guitar and took until the song soyledi.Birbirlerini very ozleyeceklerdi.Ertesi day lucy's aircraft up,he clouds, lost in the green lands of watching.’Say goodbye to the Long White Cloud Land,’ he thought. 

 

 

 

kesinlikle hepsi doğru....

 

0