Bir dereceli kapta 100 cmküp su vardır.Aynı kaba 200cmküpkuru kum konulduğunda kaptaki su ve kum aynı seviyeye geliyor.

Buna göre, başlangıçta 100cmküp su üzerine 100cmküp kuru kum konulsaydı, su kaç cmküp seviyesine kadar yükselirdi?

a)120

b)125

c)140

d)150

e)175

1

Cevaplar

2013-02-11T02:15:28+02:00

b..................................

0