Cevaplar

2013-02-10T22:55:01+02:00

özelden yazıyorum burda olmuo :)

0
2013-02-10T23:45:11+02:00

Hücre Teorisi
1 Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir
2 Hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur
3 Canlılar, tek, koloni ya da çok hücrelidir
4 Canlının kalıtım materyali hücre içerisinde bulunur
Çok hücreli canlılarda hücreler yapmış oldukları görevlere göre farklı şekil ve büyüklüktedir Hücreler birleşerek doku ve organları oluşturur
Canlılar âleminde çekirdek yapısı ve organel durumuna göre iki tip hücre vardır Bunlar;
1 Prokaryot hücre
Kalıtım materyali bir zar ile çevrilmemiştir ve zarlı organel bulundurmazlar Bakteriler, Mavi yeşil algler Prokaryot tipi hücrelere sahiptir Bu tip hücrelerden oluşan canlılar, Monera âleminde incelenmektedir Bu canlılarda hücre çeperi vardır Organel olarak sadece ribozom bulundururlar
2 Ökaryot hücre
Kalıtım materyali zarla çevrili hücrelerdir Protista, mantar, bitki ve hayvanlar âlemi canlıları Ökaryot hücre tipine sahiptir
Ökaryot bir hücre üç kısımda incelenir;
1 Hücre zarı
2 Sitoplâzma ve hücre organelleri
3 Çekirdek
I HÜCRE ZARI
Hücre zarının görevleri
— Hücrenin dağılmasını önler
— Aynı dokudaki hücrelerin birbirini tanımasını sağlar
— Hücredeki madde alış verişini kontrol eder
— Hücredeki bazı yapıları (koful gibi) oluşturur
— Hücreyi dış etkilere karşı korur

0