Cevaplar

2013-02-11T00:03:48+02:00

kültür:Bir topluluğun tinsel özelliğini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.

millet: ulus, benzer özellikleri olan topluluk.

savaş: devletlerin  ya da sosyal sınıfların giriştikleri silahlı mücadele, didişme, kavga.

teşkilat : örgüt

uygarlık:bir ulusun, bir toplumun düşün ve sanat yaşamıyla eriştiği düzey; maddi ve manevi varlıkların tümü, medeniyet.

vatan: yurt

liderlik:önder olmak, şef.

0