Cevaplar

2016-10-24T16:42:51+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
0 ile 1 arasındaki kesirli sayıların karesi alındığında payda kısmı pay kısmından daha fazla büyüyeceği için sayının değeri küçülür.
Örnek olarak ,1/2 ve karesine bakalım.
1/2 nin karesi ; pay ve paydanın karesi alındığında 1/4 tür. 
1/2 sayısını 1/4 ile kıyaslamak için 2 ile genişletirsek , genişletilmiş hali 2/4 tür.
2/4(1/2 nin genişletilmiş hali) > 1/4 (1/2 nin karesi) 

0