Cevaplar

2013-02-11T13:35:34+02:00

Bu çalışmada öğrencilerin çizdikleri taslak haritalar esas alınarak İslam dünyası algısı
incelenmiştir. 1998-2000 yılları arasında Türkiye’deki pek çok coğrafya bölümünde, tesadüfi
örnekleme ile seçilen 400 öğrenciye anketler düzenlenmiş ve onlara birer kağıt dağıtılarak dünya
haritası çizmeleri, bunun üzerinde de İslam ülkelerini göstermeleri istenmiştir.
Çizilen taslak haritalar öğrencilerin coğrafya bilgilerini ve bundaki farklılıkları yansıtmıştır.
Zihin haritalarının incelenmesi ile öğrencilerin bildikleri ülkeler üzerinde coğrafya eğitiminin
büyük payı olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin büyük bir bölümü 20 den daha az ülke bilmiştir.
En şaşırtıcı sonuç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgilidir, 30. sırada yer alması
düşündürücü ve rahatsız edicidir. Yerellik ve güncel olaylardan etkilenme ise zihin haritalarının
diğer temel karakteristiklerini oluşturmaktadır. Ülkelerin alanı, ülkelerdeki Müslüman nüfusun
miktarı yahut oranı öğrencilerin zihin haritalarını doğrudan etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler: Zihin haritaları, taslak haritalar, İslam ülkeleri, coğrafya eğitimi

17 3 17