Eylüle kadar kuzey yarım küre, güneye göre güneşe daha dönüktür ve daha çok güneş tarafından ısıtılır. Bu durum 23 Eylül- 21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresindeki mevsimlere 21 Marttan başlayarak aşağıdaki gibi isim verilmiştir: İlkbahar, 21 Mart-22 Haziran; yaz, 22 Haziran-23 Eylül; sonbahar, 23 Eylül-22 Aralık; kış, 22 Aralık-21 Mart. Güney yarım küresinde mevsimlerin sırası tersine olup, ilkbahar 23 Eylül de başlar.

Mevsimler Dünya'nın kendi dönüşünün, güneşin etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesinden kaynaklanırlar. Böylece yeryüzünden gök'e bakıldığında güneş dünyanın heryerinde farklı bir yükseklikte gökyüzünden geçer.

"Kuzey-kışı" döneminde dünyanın Güneyküresi güneşe doğru yöneliktir, ve Kuzeyküresi daha az Güneş ışığı alır. "Güney-kışı" döneminde ise dünyanın Kuzeyküresi güneşe yöneliktir ve kuzeyde sıcak mevsimler başlar. Yani dünyanın Kuzeyküresinde Yaz başladığı zaman Güneyküresinde (örneğin Güney Afrika ya da Avustralya'da) kış başlar.

1

Cevaplar

2013-02-11T14:09:25+02:00

To September, the northern hemisphere, the sun in the south faces more and more heated by the sun. This situation is reversed between September 23 to March 21. Thus, starting from March 21 on the northern half seasons sphere is named as follows: spring, March 21 to June 22; summer, June 22 to September 23; autumn, 23 September to 22 December, winter, December 22 to March 21. The order is reversed seasons in the southern hemisphere, spring begins in September 23.
The Earth's own rotation of the seasons, the sun rotates around the orbit originate from the same line not come back. Thus, a different height from the sky, from the earth YLD When the sun goes all over the world.
"North-winter" period is for the world's Güneyküresi towards the sun, and the sunlight is less Kuzeyküresi. "South-winter" period and to the north is for the world's Kuzeyküresi the sun begins to warm seasons. So when the world began to Summer Kuzeyküresinde Güneyküresinde (for example, South Africa or Australia) winter begins.

1 5 1