Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T14:27:35+02:00
Kur’ân-ı Kerim’in Tarihçesi

Kur’ân-ı Kerim; yüz on dört sure, altı bin altı yüz altmış altı ayetten müteşekkildir.

Kur’ân-ı Kerim’in nüzulü, zaman aralıklarıyla, kısım kısım ve 23 sene zarfında tamamlanmıştır. 
İlk ayet 610 yılında Ramazan ayının on beşinci cumartesi ve on altıncı pazar gecelerinde Hira nur mağarasında nazil olmuştur.
Son ayet 623 yılında Zilhicce'nin 9. günü Arefe günü Arafat'ta nazil olmuştur ve Kur’ân-ı Azimüşşan tamama ermiştir.
Kur’ân-ı Kerim; yüz on dört sure, altı bin altı yüz altmış altı ayetten müteşekkildir.
Hz. Muhammed'in (asm) risaletinin başlangıcında ilk inen ayetler:
"Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir." (Alak, 1-5)
Kurân'ın son inen ayeti de şu ayettir:
"Bu gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslâm'ı seçtim." (Maide, 3)
Kur’ân-ı Kerim’in bazı sureleri Mekke'de inmesi dolayısıyla "Mekkî", bazıları Medine'de indirildiklerinden "Medenî" diye nitelendirilmiştir.

4 4 4
2013-02-11T14:30:30+02:00

Kur’ân veya Kur’ân-ı Kerîm,  Müslümanlarca İslam peygamberi Muhammed'e, ayetleri Allah tarafından Cebrail aracılığıylavahiyler şeklinde gönderildiğine inanılan kutsal kitap. İlk olarak 7. yüzyılda Halife Ebubekir tarafından bir araya getirtilen Kur'an nüshaları, üçüncü halife Osman bin Affan döneminde iniş sırasına göre tekrar düzenlendikten sonra çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir. Kur'an ayrıcaFurkân-ı HâkimMushâf-ı ŞerifKelâmullahKitâbullah gibi isimlerle de anılır. Kısıtlı sayıda harfin kullanıldığı, uzatma, nokta, hareke gibi işaretlerin yer almadığı bu yazıma daha sonraları ilave edilen yeni harfler ve işaretlemelerle okuyuş şekli yazılı olarak belirlenmiş, (tecvid) bu şekilde nesilden nesile aktarılmıştır.[1]

1 2 1