Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T14:31:17+02:00

Robot, otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik bir cihazdır. Robotlar doğrudan bir operatörün kontrolünde çalışabildikleri gibi bağımsız olarak bir bilgisayar programının kontrolünde de çalışabilir. Robot deyince insan benzeri makineler akla gelse de robotların çok azı insana benzer.

Günümüzde robotların en büyük kullanım alanı endüstriyel üretimdir. Özellikle otomotiv endüstrisinde çok sayıda robot kullanılır. Bunların çoğu kol şeklindeki robotlardır. Bunlar parçaları monte eden, birleştiren, kaynak ve boya yapan robotlardır.

Evlerde robot kullanımı giderek artmaktadır. Evlere giren ilk robotlar Furby, AIBO gibi oyuncaklardır. Başta ABD'de olmak üzere ev işlerine yardımcı olan robotların kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Yerleri kendi kendine süpüren robot elektrik süpürgeleri büyük talep görmektedir.

Makine[1] , herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler,yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organikaygıtlara da makine denir.

Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık gibi basit makinelerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar.

 

 

7 4 7
2013-02-11T14:32:48+02:00

robot, uzaydaki yolcu­luğuna hazırlanıyor. Tüm benzer­liğine rağmen "Star Wars" filmle­rindeki bir klon savaşçısı değil o, aksine NASA'nın tamamen gerçek bir icadı. Bi­limkurgu uzayda gerçek olmaya başlıyor. NASA bir "robonot"u uzaya gönderdi­ğinde, etten ve kemikten oluşan meslek­taşlarının üzerinden tehlikeli görevleri alacak veya önceden öngörülmeyen olaylarda hemen duruma müdahale edebilecek. NASA'daki mühendisler, ro-bonotlara ellerini bazen çok hassas, ba­zen de sert bir şekilde kullanmayı öğreti­yorlar. Dokunduğu yer, stereo kamera tarafından başlığının önündeki siperin arkasından robota gösteriliyor. Ciddi durumlarda robotun her elle müdahale­si tam olarak yerine oturmak zorunda, aksi halde insan meslektaşlarını tehlike­ye atabilir. Mesela uzay istasyonunda ka­paklardan biri sıkıştığında, veya dışarıda birdenbire tamir edilmesi gereken bir şey olduğunda... Uzaydaki bir yolculuğa saatlerce hazırlanması gereken bir astro­notun aksine robonotlar, hemen uzayın derinliklerine adım atabilir ve çalışmaya başlayabilirler.

4 3 4