Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-11T14:37:50+02:00

II.Mahmut’un saltanat sürdüğü 1808-1839 döneminde en çok yankılanan nağme “yenilik” olacaktı. II.Mahmut, çağdaşlaşma sürecini emeklemekten kurtarıp yürütmeye başlatacak, kırdığı esaret zinciri üzerine yeniliklerle dolu bir ufuk inşa edecekti.

1784 doğumlu 30. Osmanlı padişahı II.Mahmut, 1. Abdülhamit’in oğludur. Saray geleneklerine göre eğitim ve öğretim görmüş olan II.Mahmut, şehzadeliği sırasında askeri, teknik bilgiler, yüksek din ve fen ilimleri, devlet idaresi konularında dönemindeki önemli alimler tarafından eğitilmiştir. Amcası 3. Selimin askerlik alanında yaptığı yenilikleri ilgilenerek izlemiştir.

Kabakçı Mustafa ayaklanmasında 3. Selim tahttan indirilince( Akabinde boğulmuştur), yerine 4. Mustafa getirilecekti. Alemdar Mustafa Paşa isyancılarla birlik olan Mustafa’yı tahttan indirerek II. Mahmut’u tahta çıkaracaktı. 1808’de II.Mahmut, Alemdarı Sadrazam yaparak ona geniş yetkiler verecek, Alemdar isyancıları cezalandıracaktı. Alemdar, devletin gücünü, İstanbul’un güvenliğini sağlayacak ve daha bir sürü yararlı işler gerçekleştirecekti. Alemdar’ın yapacakları bunlarla sınırlı kalmayacak o, bütün ayanları toplayıp Sened-i İttifak’ı imzalatacak, 3. Selim’in öldürülmesine yol açan Nizam-ı Cedid yerine Sekban-ı Cedid adlı yeni bir ocak kuracaktı. Ayrıca, Yeniçeri Ocağını düzenlemeye çalışacaktı. Yürütülen bu kararlı adımların gürültüsü, çok geçmeden yeniçeriler ve yeniliğe karşı olanları ayaklandırmaya yetecekti. Alemdarı öldürmek için Babıali’ye saldıracaklar, Alemdar Mustafa Paşa ise II. Mahmut’tan gelecek yardımı boşuna beklemiş olacaktı. Zira yeniçeriler Mahmut’un kellesini almak için fırsat kollamaktaydılar. Alemdar Paşa sonuna dek savaşacak, aradığı çıkış yolunda gözleri cephaneliğe takılacak ve 500 kadar yeniçeri de dahil olmak üzere cephaneliği infilak ettirecek, kendine tabi olanlarla birlikte kendisi ve 500 kadar yeniçeri havaya uçacaktı. Bunun üzerine, kararlı adımların gürültüsünü sessizce dinlememeye kararlı olan Yeniçeriler, 4. Mustafa’yı yeniden tahta çıkarmak isteyeceklerdi. Ardından, II. Mahmut, devlet adamlarına danışarak önerileri üzerine 4. Mustafa’yı boğdurtacaktı. Anlaşıldığı üzere, Yeniçeri ocağı kangren olmuş bir ocaktı. İnce eleyip sık dokumak zorunda olduğunu iyice anlayan II. Mahmut ona göre davranacak ve temeli atılan çağdaşlaşma yoluna yenilik tohumlarını özenle serpecekti.

Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun içten ve dıştan yoğun tehlikeler karşısında kaldığı bir dönemdir. Kısaca; Sırp ayaklanması, Ruslarla savaş, Yanya’da Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın, Yunanistan’da Rumların, Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması hep bu döneme rastlar.

Büyük tehlikelerin yaşandığı bu dönemde, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır’dan Nizip’e ordu kaldırıp, isyan edecek, Mısır meselesini halletmek isteyen II.Mahmut, Hafız Mehmet Paşa komutasındaki kuvvetleri Mısır’a gönderecekti. Tarih 24 Haziran 1839’u gösterdiğinde, Osmanlı kuvvetleri Nizip’te yenilmiş olacaktı. Osmanlı Kuvvetlerinin yenilgi haberi İstanbul’a ulaştığında, takvim 1 Temmuz 1839’u gösteriyordu; Sultan 2. Mahmut veremden kız kardeşi Esma Sultan’ın köşkünde yaşama gözlerini kapamakta, II. Mahmut’un yerine oğlu Abdülmecit geçmektedir.

1 5 1
2013-02-11T14:39:00+02:00
Sultan İkinci Mahmud

Sultan İkinci Mahmud (1785 - 1839), 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile Sultan Üçüncü Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.

 

http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/sultan_ikinci_mahmud      burdanda daha bakabilirsin

0