Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-11T14:46:01+02:00

Ozon tabakası olmasaydı yaşamamız da mümkün olmayacaktı. Güneşten gelen ışınlar, hani şu gözünü kamaştıran ışık çizgileri, aslında çok zararlı, ‘’Ultraviyole’’ dediğimiz ölümcül ışınlar içerir. İşte bu zararlı ışınları bir süzgeç gibi süzen tabaka , ozon tabakasıdır. Onun sayesinde gezegenimizde yaşayabiliyoruz. O halde o tabakayı çok iyi korumamız gerekiyor. Çünkü yeryüzünden havaya saldığımız bazı gazlar yükselerek ozon tabakasına zarar veriyor.

Bu gazlar ozon tabakasını oluşturan ozon gazını inceltiyor. Ozon tabakasına zarar veren bu gazlara‘’Kloroflorokarbon(CFC)’’ diyoruz. Bu gazların kullanımı, ülkemizde ve birçok ülkede yasaklandı. Ancak günlük hayatımızda çok sık kullandığımız  deodorantlar, böcek ilaçları, tıraş köpükleri gibi basınç içeren metal kutularda da bu gazlardan bulunuyor.

CFC gazları çok dayanıklıdır, zararlı özelliklerini yitirmeden ozon tabakasına kadar yükselirler. Ozon tabakasına ulaşınca da bu tabakayı oluşturan ozon gazına karışır ve güneşin zararlı ışınlarını süzen bu gazın yapısını bozarlar.

Sonuçta ozon tabakasının bazı kısımları güneş ışınlarını süzemez olur. Bu da ‘’ozon tabakasının delinmesi’’ olarak adlandırılır.

1 5 1
2013-02-11T14:46:29+02:00

Bilindiği gibi atmosferde az miktarda bulunan ozon gazı; yeryüzündeki tüm canlı varlıkları güneşin öldürücü ultraviole ışınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi görmektedir. Çünkü bu gaz güneşten gelen ışınların büyük kısmını yansıtan bir gazdır. Eğer ozon tabakası olmasaydı, güneşin UV-b (yeşil) radyasyonu yeryüzüne ulaşarak canlılar üzerinde genetik zararlara yol açardı. Ayrıca insanlar, güneş yanığı ve cilt kanseri gibi sorunlardan kaçamazlardı... 

Atmosferdeki ozon gazı için çok hassas bir denge sözkonusudur. Bu gaz atmosferin üst katmanlarında bir tabaka oluşturur ve bu gaz tabakası güneşten gelen öldürücü ışınları filtre eder. Bu sayede yeryüzüne ulaşabilen ışın miktarı canlı varlıklar için yararlı bir şekle dönüşür. Ancak bu gaz tabakasının incelmesi ya da delinmesi sözkonusu olduğunda kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremez ve güneş ışınları canlılar için gerçek bir tehlike haline dönüşür... 

Bunun yanısıra, güneş ışığında fotokimyasal tepkimeye giren egzos gazları, kirli havadan oluşan duman bulutlarında ozon ve nitrojen dioksit oluşturmaktadır. Böylece atmosferin yeryüzüne yakın alt kısımlarında da birOzon Kirliliği meydana gelmektedir... 

Son yıllarda dünyamızdaki en önemli çevre sorunlarının başında yukarıda sözünü ettiğimiz gibi "Ozon kirliliği" ile "Ozon tabakasındaki incelmeler ve delinmeler" gelmektedir... Ozon kirliliğinin orman ağaçları üzerindeki etkisi 

 

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için; ICP-Damage to Vegetation by Ozone Pollution 


Ozon (O3) Gazı 
Ozon, 3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle zehirli, renksiz bir gazdır ve atmosferin üst katmanlarında yer alır... Gökyüzünün mavi renkte görünmesi bu gaz sayesinde olmaktadır. Sıvı halde lacivert renge dönüşen ozon gazı, dünyayı güneşten gelen morötesi radyasyona karşı korumaktadır. Ancak bu gaz aynı zamanda canlılar için çok tehlikelidir. Maruz kalındığında gözleri, burnu ve boğazı tahriş ederek solunum sistemini tahrip eder. Çok az insan ozonun ne kadar öldürücü olduğunun farkındadır. Bir gramın iki yüzde biri miktarda ozon almak öldürücü olabilir. Bir saç spreyi kutusuna saf ozon konduğu düşünülecek olursa, bu kutunun tam 14.000 kişiyi öldürebileceği söylenmektedir... 


Ozon tabakası 
Güneşten gelen zararlı morötesi radyasyonu süzen ve ozon içeren üst atmosfer katmanıdır... CFC türündeki kimyasal maddelerin atmosfere bırakılması sonucunda ozon tabakasının zayıfladığı, bunun ise cilt kanserinde artışa neden olacağı hesaplanmaktadır. 


Ülkemizin Ozon tabakası'nda delinme yok... 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gözlemler sonucu, Türkiye üzerindeki ozon tabakasında incelme olmadığı belirlendi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ''Türkiye'de ozon gözlemleri'' başlıklı çalışması çerçevesinde 1994 yılından bu yana Türkiye üzerindeki ozon tabakasıyla ilgili 176 gözlem gerçekleştirildi. Gözlemlerde Türkiye için hesaplanan aylık ortalama en yüksek değer 388.49 DU (Dobson Birimi-ozon ölçüm birimi), en düşük ise 243.09 DU olarak ölçüldü. Ortalama değer de 312.66 DU olarak tespit edildi. Gözlemlerde, Türkiye'nin üzerindeki ozon tabakasında belirgin bir incelme (azalma, artma veya sıçrama) kaydedilmedi. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nca orta enlemler için yapılan değerlendirmeler sonucu Türkiye için toplam ozon kalınlığı 300-320 DU normal değer olarak kabul ediyor. Ozon nasıl ölçülüyor? 

Türkiye'de ozon kalınlığı ozonsonde yöntemi ile ölçüyor. Havadan daha hafif olan hidrojen gazı ile doldurulmuş bir balona bağlanan ozonsendo cihazı atmosferin 30-35 kilometre uzaklığında sıcaklık, nem, basınç, ozona ilişkin veriler elde ediyor. Her ülke ozon kalınlığındaki azalış, kalınlaşma veya sapmayı uzun yıllar ortalamalarını dikkate alarak değerlendiriyor. Ozon tabakasındaki incelme ise en çok kutuplarda görülüyor. Ekvator kuşağı üzerindeki ozon, kutuplara gittikçe yoğunlaşırken, soğuk hava ve güneş radyasyonu ile birlikte reaksiyona geçiyor. Bu durum da ozon tabakasında incelmeye neden oluyor. Dünya ozon ortalaması yaklaşık 300 DU olarak kabul edilirken, coğrafik konuma bağlı olarak 230-500 DU arasında değişiyor. Ozon tabakasındaki azalma, daha fazla UV-b (yeşil) radyasyonunun yeryüzüne ulaşarak canlılar üzerinde genetik zararlara yol açarken, insanlarda güneş yanığı ve cilt kanseri gibi sorunlara neden oluyor.

 


0