Cevaplar

2013-02-11T14:51:30+02:00

Kamu politikası analizini tarif ederken bolca kullanılan kamu ve kamusal kelimeleri ne
anlam ifade etmektedir? “Kamusal” olan, genelde tersi olan kavramla, yani “özel” olan
yardımı ile ve onunla karşılaştırılarak tanımlanır.
Kamu veya kamusal, insan faaliyetlerinin toplumun ve/veya devletin
müdahalesi veya düzenlemesi gereken kısmı olarak tanımlanır. Romalıların “res
publica” dediği “kamusal şey”, kamu hizmetinin görülmesi için gerekli binalar, mallar,
maddi kaynaklar ve diğer fiziksel şeyleri anlatmak için de kullanılır.  OLURMU BU

1 1 1