Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T15:02:30+02:00

bu nasıl bir soru herşey Allah tarafından yaratılmıştır

0
2013-02-11T15:07:03+02:00

1-İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özellik nedir?
İnsanın akıl ve inanç sahibi olması insanı diğer varlıklardan ayırır.Hayvan ve bitkiler namaz,oruç,hac,zekat gibi ibadetleri yapmazlar.
2-Evrenin bir Yaratanı olduğunu nasıl anlarız?
Her şeyin bir yapanı ,yaratıcısı vardır.Her resmin bir ressamı ,her heykelin bir heykeltıraşı olduğu gibi bu muhteşem evrenin de bir Yaratıcısı vardır.
Bir iğne ustasız olmaz bir köy muhtarsız olmaz öyleyse şu muntazam ve sistemli bir şekilde çalışan dünya sahipsiz olmaz ve kendi kendine meydana gelmez.
3-Evrende tesadüf var mıdır?
Hayır.Yağmurun ve karın oluşumu,güneş ve ayın hareket etmesi,gece ve gündüzün birbirini takip etmesi,mevsimlerin oluşumu ,meyve ve sebzelerin farklı tat ,koku ve lezzette olması evrende bir düzenin olduğunu ispat eder.
4-Evrendeki düzen neyi ifade eder?
Evrendeki mükemmel düzen ve uyum her varlığın Allah tarafından belli bir plan dahilinde ,belli bir ölçü çerçevesinde ,birbiriyle uyuymlu ve değişmez yasalara uygun yaratıldığını gösterir.
5-Allah’ın yaratması dursaydı ne olurdu?
Eğer Allah’ın yaratması dursaydı yaşam devam etmezdi.
6-İnsan yoktan varedebilir mi? Yani insan yaratabilir mi?
İnsan bir şeyi yoktan var edemez.Ancak var olanı kullanarak yeni şeyler yapabilir. Örneğin, ağaçtan kereste ,keresteden mobilya yapar.Yünden giysiler,sütten yoğurt ,boyayı kullanarak resimler yapabilir.

0