Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T16:14:14+02:00

 İsimlerin yerine kullanılan sözcük ve eklere zamir denir.
         Zamirler temel olarak iki kısma ayrılır:
         I- Sözcük halindeki zamirler
         II- Ek halindeki zamirler

         I- Sözcük halindeki zamirler:
         Sözcük halindeki zamirler, yerlerini tuttukları varlıklara ve tutuş özelliklerine göre dört kısma ayrılır:
         A) Kişi zamirleri
         B) İşaret zamirleri
         C) Belgisiz zamirler
         D) Soru zamirleri

         A) Kişi zamirleri:
          İnsan isimlerinin yerine kullanılan sözcüklere denir. Bunlar: " ben, sen, o " sözcükleridir. 
                 

Kişi Zamirlerinin Özellikleri

         1. Çoğullanabilirler ve ismin hâl eklerini alabilirler.
         Kişi zamirlerinin çoğullanması:

         Tekiller   >>>> Ben, sen, o
         Çoğullar >>>> Biz, siz, onlar

         Kişi zamirlerinin ismin hâl eklerini alması:

         Yalın hâl      -i hâli      -e hâli      -de hâli     -den hâli
          ben                beni         bana         bende        benden 
          sen                seni          sana         sende        senden
          o                    onu           ona           onda           ondan
       
          biz                 bizi           bize          bizde          bizden
          siz                 sizi            size          sizde          sizden
          onlar             onları         onlara      onlarda       onlardan

         2. Söz söylediğimiz kişiye saygımız olduğunu göstermek için "sen" zamirinin yerine "siz" zamirini kullanırız.

         ÖRNEK:
         " Öğretmenim, müdür bey seni çağırıyor. " yerine "Öğretmenin, müdür bey sizi çağırıyor."deriz.

         3. Kişi zamirleri isimlerle birlikte, isim tamlamaları kurarlar. Bu tamlamalar belirtili isim tamlamasıdır. Yine bu tamlamalarda tamlayan isim söylenmez.

         ÖRNEK: 
         Benim defterim   = defterim
         Senin defterin     = defterin
         Onun defteri        = defteri
         Bizim defterimiz = defterimiz
         Sizin defteriniz    = defteriniz
         Onların defteri     = defterleri

         4. " Kendi " sözcüğü de kişi zamiridir. Çoğul olabilirler ve hâl eklerini alabilirler.

         Ben     >>>> Kendim
         Sen     >>>> Kendin 
         O         >>>> Kendi ( kendisi )

         Biz      >>>> Kendimiz
         Siz      >>>> Kendiniz
         Onlar  >>>> Kendileri 

         ÖRNEK:
         Kendi kendine konuşuyor.

         Kendi kalemini kullan.

         Kendimize güvenimiz kalmadı.

         Sorunlarını, kendileri çözsün.

0