Cevaplar

2013-02-11T16:18:19+02:00

Zenciler, ekvator ortamı ve bu ortamın orman, savan, çöl gibi çeşitli değişikliklerine uyma bakımından kendi içinde derin farklılıklar gösterir. Afrika, Asya ve Avustralya’ya yayılmış olan zenciler birbirinden farklıdır. Siyahilerde de melezler görülür. Buna karşın siyahiler, dünyada en az karışan, büyük göçlerle ana karakterini yitirmeyen ırklardan biridir. Siyahilerin ana yurdu Afrika anakarası olmakla birlikte, tarih öncesi zamanlardaki göçlerle birçok kol, Güney Asya ve Avustralya ile Büyük Okyanus’taki adalara geçti.

Afrika, dünyadaki zenci nüfusun merkezidir. Çeşitli mahalli diller ve kültürler vardır. Kuzeyde yaşayanların çoğu; dar burunlu, yassı dudaklı ve gür saçlıdır. Çoğunluğu müslüman ve sempatik insanlardır. Bir kısım zenciler koyu renkli, kıvırcık saçlı, kalın dudaklı, geniş burunlu insanlardır. Batı Afrika’daki Sudanlı zencilerin daha bariz yüz çizgileri vardır. Asyalılar ve Hindliler, doğu Afrika’da ve güney Afrika’nın Natal bölgesinde yaşarlar.

Siyahiler Güney ve Kuzey Amerika’da da önemli topluluklar oluştururlar. Bunlar anakaranın yerlisi değil, köle ticareti yoluyla Avrupalılar tarafından Amerika’ya götürülen zencilerdir.

Eskimoların Yaşamı

Ataları çeşitli bölgelere yerleştikleri için farklı kültür özellikleri geliştirmişlerdir; ama bu çok çeşitli toplulukların günümüzde de yaşayan ortak özellikleri vardır. Eskimolar, günümüzde çoğunlukla Grönland’ın, Kanada’nın, ABD’nin ve Rusya’nın yasal sınırlarının iki yanında yaşamaktadırlar.

Alaska’da çamur sıvalı dikdörtgen evlerde, Grönland’da taş, toprak ve balina kemiğinden yapılmış kubbeli evlerde, Kanada’da ise iglo denilen buzdan yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar. Bununla birlikte modern evlerde yaşayan Eskimolar da vardır. Kara ulaşımını köpeklerin çektiği kızaklarla, deniz ulaşımını “kayak” adı verilen kayıklarla ve bayanların kullandığı umiak adlı ağaç ve deriden yapılmış botlarla sağlarlar. Ancak günümüzde motorlu taşıtlar, motorlu kızaklar, ateşli silahlar ve modern kamp aletlerini de kullanmaktadırlar.

Eskimolar yaşadıkları geniş tundra bölgesi, yılda sekiz – dokuz ay süren dondurucu kuzey kışından ötürü tarıma elverişli olmayan topraklarla kaplıdır. Bu yüzden Eskimo ekonomisi avcılık ve balıkçılığa (özellikle balina avcılığı) dayanmaktadır. Temel yiyecekleri balık, ren geyiği ve sığındır.

10 3 10
2013-02-11T16:18:39+02:00

Eskimolarr

 

Sibirya kökenli bir halk olan Eskimolar, toplayıcı ve avcı bir toplumdur. Eskimoların etnik kökenleri her ne kadar Sibirya’ya dayansa da, günümüzde Sibirya bölgesinde yaşayan Eskimoların sayısı oldukça azdır. Günümüzde Eskimo nüfusu daha çok Grönland ile Kuzey Amerika Arktik Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. Arktik Bölgesi’nin birincil yerel halkı olarak kabul edilen Eskimolar, uzun yıllardır burada yaşadıklarından Sibirya’dan ziyade bu bölgelerin yerlisi olarak kabul edilmektedir. Aleutlar ve Eskimolar olmak üzere temel iki sınıfa ayrılan bölge yerlileri, dil ve kültür bakımından birbirine benzerlik gösterir.

Kuzey Amerika’nın Arktik Bölgesi ile Grönland civarında yaşayan yerel halk olarak kabul edilen Aleutlar ve Eskimoların toplam nüfusu yaklaşık olarak 100 bindir. Ancak bu 100 binlik nüfusunda 2 bin 500 civarındaki bölümü Aleutlardan oluşmaktadır. Bu nedenle Eskimoların gerek nüfus açısından gerekse de bölgedeki yerleşimleri açısından birincil yerli halk olduğu söylenmektedir. Dilleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Eskimoların Asya dillerine benzer yapıdaki bir dil konuştuğunun saptanması üzerine, bilim insanların Bering Boğazı fikrine daha sıcak bakmıştır. M.Ö. 30.000 civarından itibaren soğuk iklim nedeniyle donan Bering Boğazı, Asya halklarının Amerika kıtasına geçmesine neden olmuştur ki, Eskimoların da bu halklar arasında yer aldığını düşünülmektedir.

Günümüzde Kamçatka olarak bilinen bölgeden Bering Boğazı’nın donması ile Kuzey Amerika’ya geçen Eskimoların, daha sonraki süreç içinde kıtanın Kuzey bölümlerine yayılarak yerleşik yaşama geçtiği söylenmektedir. Eskimolar ile Aleutların dillerindeki ok ve yay kelimelerinin birbirleri ile aynı olması, bu iki halkın denizde avlanma tekniklerini geliştirmeden önce birlikte yaşadığını göstermektedir. Eskimoların Asya’ya dayanan kökenleri, daha sonralarında Kızılderililerin de Asyalı olduğuna dair iddiaların dile getirilmesine neden olmuştur. Bir dönem ülkemizde de geniş yankı bulan iddialardan bir diğeri ise, Kızılderililerin Orta Asya Türk boylarından olduğu ve Bering Boğazı’nın donması ile Amerika’ya yerleştiği üzerinedir. Kızılderililerin aslında Türk olduğunu savunan bu teoriye benzer iddialar Eskimo halkı için de daha farklı biçimde söylenmiştir.

Eskimo halkı kendi arasında kökenlerine göre üç temel gruba ayrılır: Sirenik Eskimolar, Yupik Halklar ve İnuit Halklar. Grönland ve Kuzey Amerika’da yaşayan Eskimoların temel geçim kaynakları deniz avcılığı olsa da, Asya’ya dayanan kökleri düşünüldüğünde araştırmacıları denizciliğin daha sonradan öğrenildiğini düşünmektedir. Eskimolar ile Aleutların kullandığı ok ve yay gibi kelimeler benzer olsa da, denizcilik ile ilgili tabirlerin büyük çoğunluğu birbirinden farklıdır. Bu durum, Eskimolar ile Aleutların birlikte Asya’dan Amerika’ya geçtiğini ve ayrıldıktan sonra bağımsız olarak deniz avcılığını öğrendiğini gösterir.

Rahnansaika

 Kaynak: http://www.herturlu.org/eskimolarin-yasami/#ixzz2KbH0rLGp

8 4 8