Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri için; a)CO2 in rölü nedir? b)Tepkimelerde CO2 den başka hangi moleküller kullanılır c)tepkimeler sırasında amonyak ve benzeri inorganilk maddelerin kullanıma nedeni nedir? d)sentezlenen moleküller hangi bitkilere özgüdür? e)Belirtilen tepkimelerin sıcaklık değişimlerinden doğrudan etkilenmesi nasıl açıklanır?

1

Cevaplar

2013-02-14T19:49:43+02:00

co2 nın rolü olusan besını yapısına katılmaktır 

0