İstanbul'un fethinin sonuçlar

1.Karadeniz ve Ege ticareti,Osmanlıların kontrol altına girmiştir.

2.Toplar sayesinde güçlü surların yıkılabileceği anlaşılmıştır.

3.Esski yunann eserleri İstanbul'dan İtalyaya götürülmüştür

4.oSManlı devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

İstanbul'un hethinin hangi sonucu, Avrupa'da siyasi yapının giderek değişmesindde etkili olmuştur?

A)1 B)2 C)3 D)4

İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen Şğıdakilerden hangişi ticari hayatın canlanmasına neden olmuştur?

A)Topkapı s. B)Kapalı ç. C)Fatih camii D)Sahnı seman medreseleri

Aşağıdaki beyliklerden hangisi Osmanlı devletinin denetimi altına alınması,Osmanlı denizciliğine katkı yapmamıştı?

A)Karesioğulları bey.

B)Aydınoğulları bey.

C)Menteşeoğulları bey.

D)Germiyanoğulları bey.

Osmanlı Devleti'nde 17.yüzyılın başlarından itibaren, padişahların devlet yönetimiyle yeteri kadar ilgilenmemeleri, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A)İç isyanların meydana gelmesine

B)Sancağa çıkma geleneğinin kaldırılmasına

C)Tımar sisteminin bozulmasına

D)Yönetim şeklinin değişmesine

2

Cevaplar

2013-02-11T17:07:11+02:00

1-a 2b 3-b 5d                                                         ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0
2013-02-11T18:33:41+02:00

A b B d C .........................................................Eminim

0