Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T16:54:48+02:00

1.   İklim değişikliği ve şiddetli kuraklık,

2.   Kıtlık ve açlığın ortaya çıkması,

3.   Hayvanlar ve insanlar arasında salgın hastalıkların ortaya çıkması,

4.   Nüfusun hızla artması,

5.   Boylar arasındaki mücadeleler,

6.   Yeni topraklar kazanma düşüncesi,

Orta Asya'da maden çağını yaşayan Türkler, de­mir tekerleği icat etmişler ve atı evcilleştirmişler­dir. Bu yüzden rahatlıkla çok uzak bölgelere göç edebilmişlerdir.

> M. Ö I. binde başlayan göçler Orta Çağ'ın sonuna kadar devam etmiştir.

 

0
2013-02-11T17:00:00+02:00

İpek yolu :Zengğgin bir ticaeret yolidr ve türkler buraya hakim olmak için savaşmıştır ve olmuşturda 

0