Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-11T17:10:28+02:00


Was Ann at home yesterday?
(Ann dün evdemiydi?)

Was the party good?
(Parti iyimiydi?)

Was your father a teacher?
(Baban öğretmenmiydi?)


Was not – were not
Kısaltarak şöyle yazabiliriz:
Wasn’t – weren’t

Aşağıdaki cümlelere bakalım:
The lesson wasn’t interesting. It was boring.
(Ders ilgi çekici değildi. Sıkıcıydı.)

You weren’t late. Actually, you arrived 10 minutes early.
(Geç kalmadın. Açıkcası 10 dakkika erken vardın.)

 

In summer 1990 I was in Brazil.
(1990 yazında Birezilyadaydım.)

We were very happy to see you yesterday.
(Dün seni gördüğümüze çok sevindik.)

Lunch was OK, but the vegetables were not very good.
(Öğle yemeği güzeldi, ama sebzeler çok iyi değildi.)

It was cold and dark, and we were tired.
(Hava soğuk ve karanlıktı, ve çok yorgunduk.)

 

2 5 2
2013-02-11T17:10:34+02:00

1-The trees _____ green last april

a)was b)is c)were d) are2-My brother _____ with me an hour ago


a) was b)is c) are d)were
3- My friend father _____ in London 2002


a)was b)were c)is d)are

1 5 1