Cevaplar

2013-02-11T18:25:45+02:00

Elektriklenme ve Elektroskop
ELEKTRİK
(+) yüklü cisim: (+) yük sayısı(–) yük sayısından fazla olan cisimdir.
(-) yüklü cisim: (-) yük sayısı(+) yük sayısından fazla olan cisimdir.
Nötr cisim: (+) ve (-) yük sayısı birbirine eşit olan cisimdir. Nötr cisimler yüksüz değildir.Sadece zıt yükleri
birbirine eşittir.
aynı cins yüklü cisimler birbirlerine zıt yönlerde kuvvet uygularlar ve birbirlerini
iterler.
Zıt cins yüklü cisimler birbirlerini çekerler.
Yüksüz cisimler ise birbirlerine kuvvet uygulayamadıkları için, ne iter, ne de
çekerler.
İletken Madde: İçinden elektronların geçişine müsaade eden maddelere iletken denir. Bütün metaller iyi
iletkendir.
Yalıtkan Madde: İçinden elektron geçişine müsaade etmeyen maddelere yalıtkan denir. Tahta, porselen
cam, plâstik, hava yalıtkan maddedir.
NOT: (+) yükler asla hareket etmez,hareket eden (–) yüklerdir.
ELEKTRİKLENME:
Cisimlerin birbirini itme ya da çekme şeklindeki etkileşimlerine elektriklenme denir.
Elektriklenme çeşitleri:
a. Sürtünme ile b. Dokunma ile c. Etki ile
a. Sürtünme İle Elektriklenme
Saçımızı tararken, yün kazağımızı çıkarırken çıtırtılar duyulur. Otomobilden inerken kapı kolu ile el arasında
elektrik akışı olur.
- Ebonit çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde, elektron kazanır ve (–) yükle yüklenir. Bu esnada yünlü kumaş
elektron kaybettiği için pozitif (+) yükle yüklenir.
- Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde cam çubuk elektron kaybettiği için pozitif (+), ipek kumaş negatif
(–) yükle yüklenir.

0
2013-02-11T18:31:55+02:00

Yüklü bir elektroskoba zıt yüklü bir cisim yaklaştırıldığında zıt yüklü cisim elektroskobun yapraklarındaki yükleri çeker. Eğer cismin yük miktarı az ise cisim yapraklardan biraz yük çeker ve yapraklar biraz kapanır. Yüklü elektroskoba zıt yüklü cismin yaklaşması 2

 

 

 

 

Yüklü bir elektroskoba zıt yüklü bir cisim yaklaştırıldığında zıt yüklü cisim elektroskobun yapraklarındaki yükleri çeker. Eğer cismin yük miktarı yeterince büyük ise yaprakları nötürleyebilecek kadar yük çeker ve yapraklar tamamen kapanır. Yüklü elektroskoba zıt yüklü cismin yaklaşması 3

0