Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T18:30:17+02:00

DESTAN

Destan (efsane), milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir

Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir Destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer Bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılırKişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur Öykü içinde öyküye yer verilirTörensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hakimdir Destanlar temel olarak iki gruba ayrılırBunlar: Sözlü Destanlar ve Edebi Destanlardır

DESTAN TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

*Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

*Olağanüstü özellikler taşıması

*Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakanvb)

*Milli dilde söylenmiş olması

*Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması

*Oldukça uzun olması

*Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi

*Öykü içinde öyküye yer verilir

*''-di'' li geçmiş zaman kullanılır

*Betimlemelere önem verilir
HİKAYE
Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara hikaye(öykü) denirGenellikle romandan kısa olurlar

HİKAYE TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

*Dar bir zamanı kapsarlar

*Kişileri romana göre daha azdır

*Anlatılanları tek ve sınırlıdır

*Olay ile ilgili yer ve zaman belirtirler

*Serim- düğüm- çözüm denilen 3 bölümden oluşur

*Olayı sürükleyen bir kahraman vardır

*Kurgulama vardır

Hikayeler, 2' ye ayrılır:

1Olay Hikayeleri:
Olaylardan yola çıkılarak anlatılır

2Durum Hikayeleri:
o anda bulunan düşünceleri anlatırDaha çok piskolojik hikayelerdir

MASAL
Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşağa sürüp gelen ,çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir


0
2013-02-11T18:50:29+02:00

http://www.forumlord.net/edebiyat-genel/115201-anlatmaya-bagli-edebi-metinler-ve-ozellikleri.html burda çok net var

 

0