Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T18:34:31+02:00
COĞRAFYA SORULAR

 

1. Ekinoks nedir ve hangi tarihlerdir? Belirtiniz.

 

2. Türkiye Fiziki haritasında en fazla yer kaplayan renk hangisidir? Sebebini yazınız.

 

3. Sıcaklığı etkileyen başlıca etmenlerden 5 tanesini belirtiniz.

 

4. Ülkemizde görülen iklimler ve doğal bitki örtüsünü yazınız.

 

5. Vadi, dev kazanı, falez, mantarkaya, hörgüç kaya. İsimleri verilen aşınım şekillerinin hangi dış kuvvetler tarafından oluşturulduğunu yazınız.

 

6. Yerkabuğunu meydana getiren taşları oluşum şekillerine göre belirtiniz.

 

7. Arazisi en geniş, Nüfusu en kalabalık, Yüzölçümü en az olan, Yükseltisi en fazla ve içinde yaşadığımız bölgeyi ayrı ayrı yazınız.

 

8. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Bölümlerini belirtiniz.

 

9. Haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemleri nelerdir? Belirtiniz

 

10. Ülkemizin başlıca deprem kuşaklarını yazınız.COĞRAFYA CEVAPLAR1. Gece gündüz eşitliği demektir.21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir.

 

2. Kahverengi.Nedeni ortalama yükseltinin çok olması.

 

3. a. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı
b. Yükselti
c. Atmosferin nem derecesi
d. Kara ve denizlerin dağılışı
e. Deniz akıntıları
f. Rüzgarlar
g. Bitki Örtüsü

 

4. a. Akdeniz iklimi-Maki. 
b. Karsal-Step(Bozkır),
c. Karadeniz-Orman

 

5. Vadi : Akarsu 
Hörgüç kaya : Buzullar
Mantarkaya : Rüzgarlar 
Falez : Dalga 
Dev kazanı : Akarsu

 

6. a. Püskürük Taşlar
b. Tortul Taşlar 
c. Başkalaşmış Taşlar 7. a. Arazisi en geniş;Doğu Anadolu Bölgesi. 

b. Nüfusu en kalabalık;Marmara Bölgesi, 

c. Yüzölçümü en küçük olan;Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
d. Yükseltisi en fazla; Doğu Anadolu Bölgesi, 
e. İçinde yaşadığımız bölge;Akdeniz Bölgesi.


8. a. Dicle Böl.

b. Orta Fırat Böl 

9 . Kabartma Yöntemi 
Renklendirme Yöntemi 
Tarama Yöntemi 
İzohips (eş yükselti) Yöntemi 
Gölgeleme Yöntemi 10. a. Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı
b. Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı
c. Batı Anadolu Deprem Kuşağı
YENİ SORULAR 1
1.Türkiyede yüz ölçümü en az olan bölge hangisidir?
2.Dünya'nın şekli neye benzer?Dünyanın şekline ne ad verilir?
3.Türkiye'de görülen iklim tiplerini yazınız.  4.Ege'de dağlar kıyıya ... uzanır.

 

5.Ekvaordan kuzeye doğru gidince sıcaklık ..... .

 

6.Marmara Bölgesindeki göllerin yazın(4 tane)

 

7.İç kuvvvetler nelerdir?

 

8.Dış kuvvetler nelerdir?

 

9. Aşağıdaki atmosfer katmanlarının özelliklerini yazınız.(10 Puan)

 

Ozonosfer :

 

İyonosfer :

 

10. Nemliliğin sıcaklık üzerindeki etkisini açıklayınız.(10 Puan)

 

11. Yerçekiminin basınç üzerindeki etkisini açıklayınız.(10 Puan)

 

12. a. Sürekli rüzgarların oluşumunu sağlayan faktör nedir? (5 Puan)

 

b. İsimlerini ve etkili oldukları kuşakları şekil çizerek açıklayınız.(8 Puan)

 

13. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (20 Puan)
a. Sıcaklık yükseklere çıktıkça her ........metrede..........derece azalır.
b. Yükselen hava...............basıncı oluşturur.
c. Güneydoğu Asya’da etkili olan mevsimlik rüzgarlara...................denir.
d. İklim olayları....................tabakasında meydana gelir.
e. Kutuplarda.........................basınç vardır.
f. Rüzgarlar Kuzey yarım kürede....................doğru sapar.
g. Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren kısma.............denir.
h. Gerçek alan küçüldükçe haritada bozulma................
i. Güneş ışınları 21 Aralıkta.......................dik vurur.
j. 50 meridyen ..................zaman farkı yapar.14. Güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen dört faktörü yazınız.(12 Puan)

YENİ SORULAR 1 CEVAPLARI
Cevaplayan: beco53


1. GüneyDoğu Anadolu Bölgesi
2. Küreye Benzer. Ama Şekline Verilen Ad Geoid'tir.
3. Karasal , Akdeniz ve Karadeniz İklimi
4. Ege'de Dağlar Kıyıya Dik Uzanır

5. Sıcaklık Azalır


6. KüçükÇekmece - Ulubat - İznik ve Gölbaşı Gölü.


7. Enerjisini Yer’in Derinliklerinden Alan ve Yeryüzünün Şekillenmesinde Olumlu Etkiye Sahip Yapıcı Kuvvetlerdir.8. Enerjisini Güneş'ten Alan Buz , Su ve Rüzgar Gibi Maddelere Denir.

9. Ozonosfer: Yeryüzünün 20 ila 50 km. Üzerindeki Ozon Ççeren Atmosfer Katmanıdır.
İyonosfer : Atmosfer'in katmanlarından Biridir. 80 ila 90km. Yükseltiden Başlayarak 250 İla 300km. Yüksekliğe Kadar Uzanmaktadır. Burası Seyrek gaz iyonlarından oluşmuştur.

 


10. Nem bir yerin fazla ısınmasını ve soğumasını önler.

 Nemliliğin fazla olduğu bir yerde hava geç ısınır, geç soğur. Sıcaklık farkı az olur.12. a.Atmosferdeki genel hava dolaşımına göre oluşmuş rüzgârlardır.
b. Alizeler , Batı Rüzgarları , Kutup Rüzgarları.
13. a. 100 metrede 1 C Azalır


b. Termik Alçak Basınç

c. Muson Rüzgarları Denir. 

d. Troposfer'de Gerçekleşir. 

e. Yüksek Basınç Vardır 

f. Sağa Doğru Sapar
g. Lejant Denir.
h. Olmaz.
i. Ekvator'a Dik Vurur. 

j. 2oo dk. zaman farkı yapar
14. Dünyanın Şekli

Yaşanan Mevsim

Güneş Saati

Bakı ve Eğim

 

1 5 1