Cevaplar

2013-02-11T18:44:57+02:00

cevaaaaaaaaaaaaaaaaaaap

dddddddddddddddddddddd

0
2013-02-11T18:56:43+02:00
 

 

 

1.

 

Bir ABCD paralelkenarında [AB]¹[CB] dir. [AC] köşegeni üzerinde ÷BE÷=÷BC÷ alınıyor. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi ikizkenar üçgendir?

 

A)       B)       C)

D)       E)

 

 

2.

 

Şekildeki paralelkenarın köşegenlerinin uzunluğu ÷AC÷=6, ÷BD÷=4 tür. , dir. Paralelkenarın alanı nedir?

 

A) 24   B) 12   C)    D) 6   E)  3

 

 

3.

 

Alanı 160 cm2 olan paralelkenarın karşılıklı iki kenarı 8 eşit parçaya bölünüyor. Bu parçalardan bir tanesi bir kenar üzerinden, dört tanesi karşı kenar üzerinden alınıp uçları birleştirilerek elde edilen taranmış bölgenin alanı kaç santimetre kare olur?

 

A) 80      B) 70    C) 60    D) 50     E) 40

 

 

4.

 

üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

 

A) 10   B) 9   C) 8  D) 7   E) 6

 

 

5.

 

ABCD paralelkenardır.  ve ABCD nin alanı 36 ise DES üçgeninin alanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 9    B) 6    C) 4    D) 3     E) 2

 

 

6.

 

½AD½=4 cm olduğuna göre, ½DC½ kaç cm dir?

 

A) 7     B) 6      C) 5      D) 4     E) 3

 

 

7.

 

tasının DC kenarına uzaklığı 4 cm, ½AB½=12 cm olduğuna göre, paralelkenarın alanı kaç cm2 dir?

 

A) 96     B) 92      C) 84      D) 72     E) 64

 

 

 

8. Aşağıdaki şekilde ABCD bir paralelkenardır.

 

DAB açısının ölçüsü 600

EDC açısının ölçüsü 300

CDE açısının ölçüsü 200

açısının ölçüsü kaç derecedir?

 

A) 10       B) 15      C) 20      D) 25     E) 30

 

 

 

9.

 

Yukarıdaki şekilde ABCD bir paralelkenardır. Buna göre  oranı kaçtır?

 

A) 2       B)        C)       D)        E)

 

 

 

10.

 

ABCD bir paralelkenar

[AC]Ç[DB]=E  ,   [DH]^[AC]

÷AK÷=÷DH÷= birim, ÷KE÷= birim

Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç birim karedir?

 

A) 12    B) 24    C) 36    D) 48    E) 60

 

 

 

 

11.

 

ABCD paralelkenarının alanı 80 cm2 ve  ,  olduğuna     göre, EFHG dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?

 

A) 4    B) 5    C) 9    D) 18    E) 27

 

 

12.

 

Yukarıdaki şekilde ABCD bir paralelkenardır. Buna göre, ÷EF÷= x kaç cm dir?

 

A) 5     B) 6    C) 7    D) 8    E) 9

 

 

13.

 

Yukarıdaki şekilde EBF üçgeninin alanı 5 cm2 olduğuna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?

 

A) 96     B) 84     C) 72     D) 60     E) 48

 

 

14.     

 

Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır?

 

A)      B)     C)     D)     E)

 

 

15.

 

 

Yukarıdaki verilere göre, AKB üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

 

A) 12    B) 18    C) 20    D) 24    E) 36

 

 

 

1-D 1974 ÜSS

2-E 1976 ÜSS

3-D 1976 ÜSS

4-B 1978 ÜSS

5-E 1974 ÜSS

6-B 1982 ÖYS

7-A 1984 ÖYS

8-A 1986 ÖSS

9-E 1989 ÖSS

10-C 1995 ÖSS

11-D 1997 ÖSS

12-B 1998 ÖSS

13-E 1999ÖSS1

14-A 2000 ÖSS

15-B 2002 ÖSS

0