Cevaplar

2013-02-11T19:11:00+02:00

Hunlardan söz ederken, “Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!” demektedir, eski Çin Kaynakları…

 

Mete Han; Gök’ün Gururlu Çocukları’nın, Büyük Hakanıdır…

Hem Büyük Türk Tarihi, hem de Dünya Tarihi açısından çok önemli bir liderdir. Yaşadığı çağa ışık saçan, hükmeden; Hun Devleti’ni, büyük ve uzun süre varlığını sürdüren bir imparatorluk haline getiren; devlet anlayışı, uyguladığı yönetim sistemi, ordu ve askerlik sistemine katkıları ile örneği bulunmayan bir hakan…

Mete Han, “Bütün yay çeken budunları Hun yaptım!” diyecek kadar birleştiricidir.

Hâkimiyet anlayışı ise şu sözüyle tarihlere geçmiştir.

“Tam yirmi altı devlet aldım! Yirmi altı budun üzerine hakan oldum!”

 

Kısıtlı tarihi bilgilere, kaynaklara dayanılarak, yazılmış olan bu roman bir ilktir!

Türk Tarihi’nin altın bir çağını anlatmaktadır.

0