Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-11T19:35:23+02:00

Golgi cihazı 76 
Lizozora 78 
Mitokondri 78 
Solunum zinciri 81 
Doymuş yağ asitlerinin oksidasyonu (Lynen halkası) 82 
Krebs çemberi (Asetil KoA'nm oksidasyonu) 82 
Solunum'da son oksidasyon safhası . . . * 86 
Plastidler 88 
Kloroplastlar 89 
K^rotenoidler . 92 
Fotosentez 97 
Santrozom 104 
Çekirdek 
Çekirdekçik i 
Kromozomlar 
îdiyogram 
Hücre çeperi 
Geçitler 
Plasmodesma 

1 5 1