Cevaplar

2013-02-11T19:35:19+02:00

571   Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v.) ( 20 Nisan ) Rebiul-Evvel ayının

         12.gecesi sabaha karşı Mekkede dünyaya  gelmiştir.  Babası Abdullah,

         Peygamberimizin doğumundan 52 gün önce vefat etmiştir.

 

          Doğumundan 7 gün sonra Dedesi Abdulmuttalib,torununa  MUHAMMED  

          adını   koymuş,annesi   Âmine ise,oğluna AHMED  adını vermiştir.

 

          Annesi Âmine bir müddet emzirmiş,sütü yetmediği için  ve Mekke'nin havası

          çok sıcak olduğu için ,süt annesi Halîmeye vermiştir.

 

575    Peygamberimizi (  s.a.v. ),süt   annesi   Halîme,bir   müddet  emzirdikten  sonra,

          annesi Âmineye teslim   etmiştir.

 

576    Peygamberimiz (s.a.v.),6 yaşındayken,annesi Âmine vefat etmiştir.

 

578    Peygamberimiz (s.a.v.),8 yaşındayken dedesi,Abdulmuttalib vefat etmiştir.

           Dedesinin vefatı üzerine,amcası Ebû  Tâlibin himâyesine girmiş,gençlik

          yıllarını onunla geçirmiştir.

 

596   25 yaşında iken 40 yaşındaki Hz.Hatice ile evlenmesi,Hz.Haticeden

         Peygamberimizin  6 çocuğu dünyaya gelmiştir

                           1-Kâsım                         

                    2-Abdullah            

                    3-Zeyneb

                    4-Ümmügülsüm    

                          5-Rukiyye

                    6.Fâtıma

 

          Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)in Mariyye vâlidemizden doğan İbrâhîm  adlı

           bir çocuğu  daha  vardır.

          Peygamberimizin 7 çocuğundan Fâtıma hâriç,hepsi Peygamberimizden önce

          vefat etmiştir.

 

608    Kabenin tamirinde,Peygamberimiz hakemlik yapmıştır.Bu hakemlikten sonra,

          Mekke  halkı,Hz.Muhammede (s.a.v.)  Muhammedul-Emîn  sıfatını vermiştir.

 

610    Peygamberimizin Hirâ Nûr mağarasında ilk vahyi alışı:Yaratan Rabbinin

           adıyla oku! O, insanı bir  aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin,

           en büyük kerem sahibidir.O Rab ki kalemle (yazmayı)öğretti.İnsana

           bilmedikleri şeyi öğretti.

                                                                              Alak Sûresi,1-5.Ayetler

 

          (Peygamber olarak görevlendirilmesi ) Ramazan Ayı,Kadîr Gecesi

          Hz.Peygamberin Peygamber olarak görevlendirildikten sonra yakınlarından

          başlayarak İslâma Davet  etmesi.Bu davetten sonra,

 

                              Peygamberimiz (s.a.v.)in eşi Hz.Hatîce

                              Büyüklerden Hz.Ebû Bekir

                              Çocuklardan Hz.Alî ( İslâmın ilk yıllarında çocuk yaşta idi.)

                              Kölelerden   Zeyd bin Harise müslüman olmuşlardır.

 

613   3 yıl gizli davetten sonra,Hz.Peygamber ( s.a.v.),insanları açıkça İslâma davet

           etmeye başlamıştır.

 

615    İnananların çoğalmaya   başlaması    karşısında,onları dinlerinden   döndürmek 

          için  Müşriklerin baskı ve zulümleri  artmış,   Bilâl-i Habeşî,  Ammâr bin Yâsir,

         Hubeyb gibi   müslümanlara     akıl     almaz     işkenceler yapmışlardır.Bu zulûmler

         karşısında,bazı müslümanlar Habeşistâna hicret  etmişlerdir.

 

622   Müslümanlara yapılan zulûmler had safhaya çıkınca,Hz.Muhammed ( s.a.v.) ,

         Allahın emriyle,Hz.Ebû Bekir ile Mekkeden Medîneye hicret etmiştir.

 

624   Hz.Peygamberin Kureyş müşrikleriyle yaptığı BEDİR SAVAŞI

 

625   UHUD SAVAŞI

 

627   HENDEK SAVAŞI

 

630   MEKKE'NİN FETHİ

 

632   Hz.Peygamber Efendimiz ( s.a.v.)in vefatı.

2 3 2