Cevaplar

2013-02-11T19:37:06+02:00

Eylem olma özelliğini tam olarak yitirmemesine karşın, çekime giremediği için tam eylem olmayan; getirilen eklerle ad, sıfat ve zarf görevlerinde bulunan; temel cümle içinde yan cümle kurma özelliği taşıyan sözcüklere eylemsi denir.

Eylemsilerin Özellikleri :

 Kip ve kişi ekleriyle çekimlenemezler. Bu yönleriyle tam eylem sayılmazlar.

 Olumsuzluk eki “-ma, -me” ile çekime girerek eylem olma yanlarını sürdürürler.

 Eylem tabanlarına getirilen birtakım eklerle ad, sıfat ve zarf görevinde kullanılırlar.

 Bir temel cümle içinde yan cümle kurarlar ve yan cümlenin yüklemi olurlar.

1 3 1
En İyi Cevap!
2013-02-11T19:37:11+02:00
* Eylemleri “zarf ad sıfat” olarak kullanmamıza yararlar.
* Eylemlerin kullanılış alanlarını genişletirler.
* Eylemlere getirilen bir takım eklerle yapılır.
* Eylemden türemeleri şarttır.
* Eylem kökenli olmasına karşın ad önad belirteç gibi kullanılan sözcüklerdir.
* Kullanıldıkları cümlelerde birer yan cümlecik oluştururlar.
* Kişi kavramı yoktur. Bu yüzden eylem gibi çekimlenemezler.

2 5 2