Cevaplar

2013-02-11T19:52:03+02:00

“Hayırdan her ne yaparsanız Allah onu bilir” (Bakara 215)
“Kim bir iyi iş yaparsa faydası kendisinedir” (Casiye 15)
“Bir kimse zerre kadar iyilik yaparsa onu görür.” (Zilzal 7)
“İyilik ediniz, çünkü Allah, iyilik ve ihsanda bulunanları sever.” (Bakara 195)

“Allah’a ve ahiret gününe inananlar, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirler ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte onlar salihlerdir.” (Al-i İmran 115)

0