Cevaplar

2012-10-08T18:18:12+03:00

YER ŞEKİLLERİ
Yurdumuzun doğal haritası incelenirse kahverengi ile gösterilen yerlerin çok olduğu görülür. Kahverengi ile gösterilen yerler en yüksek yerlerdir. Yurdumuz yüksek bir ülkedir.Ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 m'dir.


Avrupa'nın 300 m, Afrika'nın 650 m ortalama yüksekliğe sahip olduğu hatırlanırsa Türkiye'nin sahip olduğu yükseltinin anlamı daha iyi ortaya çıkar.
Türkiye'nin yükseltisi , batıdan doğuya doğru gidildikçe belirgin şekilde artar.

Ege Bölgesi'nde dağlar, Orta Anadolu'daki platolarla ve Doğu Anadolu'daki ovalarla yaklaşık aynı yüksekliğe sahiptir.Türkiye'nin engebeli bir ülke olmasının sebebi, genç sıradağların çok yer tutmasıdır.

11 4 11