Cevaplar

2013-02-11T20:16:57+02:00

Türklerin atası olduğu iddia edilen iskitler aslında bir anadolu kavimidir."Ruslarda öyle"...İskitler tarihte yaşadıkları yer olan,gümüşane bayburt ve erzincan bölgelerinden kuzeye göç etmiş,kırıma yerleşmişlerdir.Burada yaşayan kimmerlileri çok kısa sürede itehatleri altına almışlar,onların soyluları olmuşlardır.Bulgaristandan,bu günkü çin sınırlarına kadar büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.Daha sonra aradaki bir anlaşmazlık sebebi ile kırımda yaşayan kimmerleri topraklarından anadolu üzerlerine sürmüşlerdir.Kimmerlerin yeni bir vatan bulma umuduyla yaptıkları mücadele sonucunda zayıflayan,o devrin süper güçleri olan urartulular asurlular medler,likyalılar frigyalılar ve başkaları kimmerleri takip eden iskitliler tarafından ,ya harab oldular ,yada tarihten silindiler.
Büyük iskenderin bulgaristanda en iyi komutanının ordusunu yok edenlerde iskitlilerdi.Pers imparatoru daryusun ordusunu bu günkü türkmenistanda yok olma durumuna getirenlerde onlardı.
Bu konularda tartışabiliriz....Aşağıda ilginç bir alıntı var,fikir jimlastiği açısından kaydettim.ilginç.

4 4 4
2013-02-11T20:20:55+02:00

ÇÜNKÜ ilk türk devletleri konargöçer yani göçebe bir yaşam sürmekte idi. yaşama bakımından göçebe oldukları için biryere bağlı kalmamışlardır. 

1 5 1