Cevaplar

2013-02-11T20:25:07+02:00

Bu bölümde çevre insan ilişkileri, yeryüzündeki doğal çevrenin özellikleri, çevrede meydana gelen fiziki ve beşeri olayların dağılışı konularında inceleme ve araştırma yapılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitiminin ilk yıllarında genel coğrafya ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye coğrafyası, beşeri coğrafya veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, toprak coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler verilir. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafyacı" ünvanı verilir.
Coğrafya bölümünü bitirenler araştırmacı olabildikleri gibi, pedagoji eğitimi aldıkları takdirde ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak da çalışabilirler. Bunların dışında yüksek lisans programını bitirenler Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda, "Jeomorfolog" ünvanı ile teknik eleman olarak çalışabilirler. Fakat bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrosunun çok kısıtlı olduğu unutulmamalıdır.COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ:

Bu programda coğrafya alanında öğretmen yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Coğrafya Öğretmenliği bölümünde genel olarak coğrafya dersleri ile beraber genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri yer almaktadır. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafya Öğretmeni" ünvanı verilir.
Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitirenler resmi ya da özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.FELSEFE GRUBU OĞRETMENLİĞİ

Bu programda ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yapacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitimi sırasında felsefe ve mantık dersleri yanında psikoloji ve sosyolojiye ilişkin dersler de yer almaktadır. Bunlarla birlikte öğretmenlik formasyonuı dersleri de verilmektedir. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlar "Felsefe Grubu Öğretmeni" ünvanı ile ortaöğretim kurumlarında görev alabilirler.EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI

Bu programda okul dışı kurumlarda eğitim çalışmalarının sorumluluğunu alacak elemanlar yetiştirilir. EİP mezunlarına gelişen bilim ve teknolojinin kurumlarda yarattığı eğitim gereksinmesini saptama, analiz etme,program hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini en kısa sürede, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler kazandırılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
İP öğrencileri yoğun olarak ilk iki yılda okudukları psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, kişiler arası iletişim, kitle iletişimi, iletişim teknolojisi gibi derslerle sağlam bir iletişim kültürü edinirler. Bu bölümde eğitimin içerik ve işleyişine ilişkin Eğitim Bilimi, Öğrenme Kuramları, Eğitim Sosyolojisi, Mesaj Tasarımı, Öğrenme Yöntem ve Materyalleri, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Felsefesi, Program Geliştirme, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersler okutulmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile Proje Yönetim Teknikleri derslerinin de yardımıyla kuramsal bilgiler, çeşitli düzeylerdeki uygulamalarla pekiştirilmektedir.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunları Lisans Diploması ve "Eğitim İletişimi ve Planlamacısı" ünvanı alır. EİP mezunları bankalar, radyo-televizyon kuruluşları, fabrikalar, hizmet içi eğitim veren özel kuruluşlarda çalışmaktadırlar.EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ

Bu programın amacı, barınma fonksiyonunu üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitimi sırasında ekonomi, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ve ev idaresi, pazarlama ve tüketici eğitimi, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlama gibi dersler verilmektedir. Branş dersleri dışında fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarındaki temel dersler de yer almaktadır. Teorik derslerin yanında uygulamaya yönelik saha çalışmaları da vardır. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlar "Ev İdrecisi ve Aile Ekonomisti" ünvanı ile çalışabilirler.
Ev idarecisi ve aile ekonomisti hastahane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda, kurumun temizliği, dekoru,eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan çalışmaları düzenler. Ayrıca tüketicinin korunmasına ve eğitime yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yaparlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar ortadereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Bu bölüm mezunları kısaca ev fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda görev yapabilirler.

0
2013-02-11T20:30:55+02:00

Bu bölümde çevre insan ilişkileri, yeryüzündeki doğal çevrenin özellikleri, çevrede meydana gelen fiziki ve beşeri olayların dağılışı konularında inceleme ve araştırma yapılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitiminin ilk yıllarında genel coğrafya ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye coğrafyası, beşeri coğrafya veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, toprak coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler verilir. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafyacı" ünvanı verilir.
Coğrafya bölümünü bitirenler araştırmacı olabildikleri gibi, pedagoji eğitimi aldıkları takdirde ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak da çalışabilirler. Bunların dışında yüksek lisans programını bitirenler Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda, "Jeomorfolog" ünvanı ile teknik eleman olarak çalışabilirler. Fakat bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrosunun çok kısıtlı olduğu unutulmamalıdır.COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ:

Bu programda coğrafya alanında öğretmen yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Coğrafya Öğretmenliği bölümünde genel olarak coğrafya dersleri ile beraber genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri yer almaktadır. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafya Öğretmeni" ünvanı verilir.
Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitirenler resmi ya da özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.FELSEFE GRUBU OĞRETMENLİĞİ

Bu programda ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yapacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitimi sırasında felsefe ve mantık dersleri yanında psikoloji ve sosyolojiye ilişkin dersler de yer almaktadır. Bunlarla birlikte öğretmenlik formasyonuı dersleri de verilmektedir. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlar "Felsefe Grubu Öğretmeni" ünvanı ile ortaöğretim kurumlarında görev alabilirler.EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI

Bu programda okul dışı kurumlarda eğitim çalışmalarının sorumluluğunu alacak elemanlar yetiştirilir. EİP mezunlarına gelişen bilim ve teknolojinin kurumlarda yarattığı eğitim gereksinmesini saptama, analiz etme,program hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini en kısa sürede, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler kazandırılır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
İP öğrencileri yoğun olarak ilk iki yılda okudukları psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, kişiler arası iletişim, kitle iletişimi, iletişim teknolojisi gibi derslerle sağlam bir iletişim kültürü edinirler. Bu bölümde eğitimin içerik ve işleyişine ilişkin Eğitim Bilimi, Öğrenme Kuramları, Eğitim Sosyolojisi, Mesaj Tasarımı, Öğrenme Yöntem ve Materyalleri, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Felsefesi, Program Geliştirme, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersler okutulmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile Proje Yönetim Teknikleri derslerinin de yardımıyla kuramsal bilgiler, çeşitli düzeylerdeki uygulamalarla pekiştirilmektedir.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunları Lisans Diploması ve "Eğitim İletişimi ve Planlamacısı" ünvanı alır. EİP mezunları bankalar, radyo-televizyon kuruluşları, fabrikalar, hizmet içi eğitim veren özel kuruluşlarda çalışmaktadırlar.EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ

Bu programın amacı, barınma fonksiyonunu üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitimi sırasında ekonomi, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ve ev idaresi, pazarlama ve tüketici eğitimi, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlama gibi dersler verilmektedir. Branş dersleri dışında fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarındaki temel dersler de yer almaktadır. Teorik derslerin yanında uygulamaya yönelik saha çalışmaları da vardır. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlar "Ev İdrecisi ve Aile Ekonomisti" ünvanı ile çalışabilirler.
Ev idarecisi ve aile ekonomisti hastahane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda, kurumun temizliği, dekoru,eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan çalışmaları düzenler. Ayrıca tüketicinin korunmasına ve eğitime yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yaparlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar ortadereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Bu bölüm mezunları kısaca ev fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda görev yapabilirler

0