Cevaplar

2013-02-11T20:25:15+02:00

gazete dergi ,mektup, telefon,internet......

6 3 6
2013-02-11T20:27:12+02:00

Haberleşme iki nokta arasında haber alıp verme usüllerine ve bu usüllerin tatbiki sırasındaki faaliyetlerin tamamına verilen ad. Bir verici ve bir alıcı arasında mesaj bilgi ve haberlerin alınıp verilmesi faaliyeti. bilgi duygu ve düşüncelerin paylaşılması için kurulmuş sistemler.
Haberleşmeden maksat sadece bilgi vermek veya almak değildir. Zaten bilginin kıymeti bir harekete bir işe bir faydaya yol açmasıyla yakından ilgilidir.Tehlikedeki geminin S.O.S. işareti vermesi yangındabeyaz mendille teslim işareti verilmesi trenin düdüğünü otoların kornasını çalması hep bir harekete bir işe yol açmak içindir.

insan beyni haberleşmenin merkezi durumundadır. Beynin hafıza kabiliyeti bilgileri tasnif ve biraraya getirme fonksiyonları insanın çevresinde olup bitenleri takip edebilmesine imkan vermiştir. Yine bu kabiliyetler insanlar arası haberleşme vasıtalarından biri olan lisanın ve kültür adı verilen ortak hatıralarınile Allahü teala ona kitap gönderdi ve ona birbirleriyle konuşmalarını öğretti. Hazret-i ademin çocukları çoğalınca beraber konuştukları bir lisan meydana geldi. Lisanın böylece ilk defa meydana çıkmasından sonra değişik beldelerde yaşayan milyonlarca insan değişik lisanlar kullandılar. Bunlar zamanla gelişti.


yazının mükemmelleşmesinde Uzakdoğuda keşfedilip avrupaya getirilen kağıt ve mürekkebin devreye girmesinin önemli tesirleri olmuş ve 15. yüzyıldan itibaren baskı teknolojisi gelişmeye başlamıştır. elkitaplara oradan gazete ve dergilere ulaşılmıştır.


Konuşma ile gelişmeye başlayan haberleşme vasıtalarının tekamülünde teknolojik gelişmelerin büyük tesiri olmuştur olmaktadır ve olacaktır. Zira mesajlar her zaman akmak için en kolay en çabuk ve en ucuz vasıtalara meyletmektedir. 
James Watt 1736-1819ın geliştirdiği buhar makinasından güç alan Alman yapısı baskı makinaları ile Times gazetesi o yıllarda inanılmaz bir hızla Saatte 1100 adet basılıyordu. 1886 da linotip dizgi makinaları piyasaya çıktı. On dokuzuncu yüz yılın sonunda 12 sayfalık bir New York gazetesinin rotatifteki baskı hızı saatte 96.000e ulaşmıştı. 
matbaa ve basın yazılı haberleşmenin ve dolayısıyla lisanın standartlaşmasını ve karadandenizden ulaşabilen her yere yayılmasını sağladı. Böylece yazılı-basılı mesajların iletilme hızı büyük ölçüde artmış oluyordu. 
Mesajların kaynaktaki vericiden varış noktasındaki alıcılarına ulaşması için gerekli süre olan iletim süresi artık taşıma araçlarının hızı sınırına dayanmıştı. Bu sınır mesajların önce elektriki sonra elektronik olarak ulaştırmasıyla ortadan kaldırılarak mesafenin bir haberleşme engeli olmasına son verildi. Bir bakıma eski Yunancada uzak manasına gelen tele devri açılmış oldu. 
Telelerin ilki olan telgraf telegraf elektriğin kontrolünü gerçekleştiren Benjamin Franklin Volta Galvani Ampere Joseph Henry Faraday Maxwell Heinrich Hertz ve diğer araştırmacıların çalışmalarına dayanan Samuel B.Mors tarafından geliştirildi. 1837de patentini aldığı bu buluş u ile Mors harfleri temsil eden elektrik sinyallerini kotlanmış olarak atölyesinde dolaştırdığı 16 kmlik bir tel üzerinden aktarmayı başardı. ilk ticari telgraf hattı 1845 yılında Washington-Baltimore arasında kuruldu. Bu hatta Morsun çektiği ilk telgraf şöyle idi allah bizlere neler gösterdi! Bkz. Telgraf 
Daha avrupa ile Amerika kıtaları arasındaki 3240 kmlik ilk telgraf kablosu atılmadan 1958 Osmanlı Devletinde ilk telgraf hattı Sultan abdülaziz devrinde 1854 yılında Kilyos-Varna arasındaki Denizaltı kablosu ile gerçekleştirilmiştir. 
ikinci tele olan telefona gelince Alexander Graham Bellin 1876 yılında tele fonu bulmasıyla haberleşmede yeni bir devir açılıyordu. ilk ticari telefon ABD de aboneli olarak kurulmuş Siemens1922 de ilk kadranlı telefonu imal etmiştir. Bugün kadranlı tuşlu hatta görüntülü tele fonlarotomatik ve Elektronik santrallarda gelişmesine devam etmektedir. 
Ülkemize ilk Telefon makinası Sultan ikinci Abdülhamid han zamanında Bellin keşfinden sadece üç yıl sonra 1879 da gelmiş ve 2 yıl sonra da 1881de istanbulda posta ve Telgraf Nezareti ile Postane arasına ilk telefon tesisi kurulmuştur. 1909da 50 hatlık manyetolu lokal batar yalı bir santral şimdiki Büyük Postahaneye monte edilmiştir. Düzenli ve teşkilatlı ilk telefon şebekesi 1911 yılında faaliyete 
başlamış 1914 te 9600 hatlık Tahtakale 6400 hatlık Beyoğlu ve 200 hatlık Kadıköy merkezi hizmete verilmiştir. 1926 yılına kadar istanbuldan başka yerde telefon şebekesi yoktu. ilk şehirlerarası telefon 1929 da ankara istanbul ilk milletlerarası konuşma 1931 de istanbul-Sofya arasında  yapılmıştır

9 5 9