Cevaplar

2013-02-11T20:29:17+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Yalın hâl,
-i hâli,
-e hâli,
-de hâli ve
-den hâlidir.

0
2013-02-11T20:29:58+02:00

                       

  İSMİN HALLERİ (DURUM EKLERİ)

 

                                                                                                        Yalın Hali                                                                                                      

  Ne ?   Kim? ev,masa   Ahmet, doktor

 

Bu ne ?

Bu ev.

 

Bu ne ?

Bu masa.

   

Bu kim ?

Bu Ahmet.

 

Bu kim ?

Bu doktor.

 

Yцnelme Hali (e hali) e,a 

      Neye ?(eşyalar iзin )Nereye ?(yer iзin )   Kime ? tahta(y)-a, okul-a, uзak(ğ)a   Ahmet'-e,doktor-a,Ayşe(y)-e цrnek:   цrnek:

Nereye yazıyor?

Tahta(y)a yazıyor?

 

Neye bakıyor ?

Uзak(ğ)a bakıyor ?

 

Nereye gidiyor ?

Oklul-a gidiyor ?

 

Not 1:

Eğer yцnelme hali eki alacak  kelimelerin son harfleri

"p,з,t,k"ise bu harfler yumuşar ve "b,c,d,g veya ğ" olur.

  

Kime verdin ?

Ahmet'e verdim .

 

Kime gidiyor ?

Doktor-a gidiyor .

 

Kime sцyledin ?

Ayşe'(y)e sцyledim.

 

Not 2:

Yцnelme hali alan isimlerin son harfleri sesli ise Tьrkзe'de iki sesli harf yan yana gelmediği iзin araya (y) kaynaştırma harfi gelir .

 

Bulunma Hali  (de hali) de,da 

      Nerede?   Kimde ? ev-de , okul-da , bahзe-de   Mehmet'te , Salih'te, Hasan'da , Цğretmen-de        цrnek:     Nerede oturuyor ?   Anahtarlar kimde ? Bahзe-de oturuyor .   Anahtarlar Mehmet'te       Nerede uyuyor?   Kitap kimde ? Oda-da uyuyor .   Kitap цğretmen-de .       Not1: Bulunma hali  ve ayrılma hali ekleri geldikleri kelimelerin son harfi f,s,t,k,з,ş,h,p harfleri ile bitiyorsa bulunma ve  ayrılma hal ekleri da,de (te,ta) da ,den (tan, ten)    цrnekler:

Salih'te, parkta , ağaзta sınıfta , dolapta, vb.

Not2: İsim tamlamalarından sonra geldiğinde isim tamlamalarının son harfi sesli harfle bittiği iзin "n" kaynaştırma harfi gelir .  

цrnekler:

Hayvanat bahзesinde     Hayvanat bahзesinden

Yatak odasında             Yatak odasından

Ahmet'in kardeşinde       Ahmet'in kardeşinden

 

Ayrılma hali (den hali) dan,den 

      Nereden ?   Kimden ? Ev-den , oklu-dan , park-tan , sinema-dan ,   Ayşe'den , Ali'den , doktor-dan , mьhendis-ten       Nereden geliyorsun ?   Bu kitabı kimden aldın ?

Okul-dan geliyorum.

  (Bu kitabı) Ahmet'ten aldım.

 

Belirtme hali (i hali) ı , i ,u , ь 

    Kimi ? Neyi ?     ev-i ,kitab-ı , okul-u, ьtь(y)-ь   Ahmet'i, Hasan'ı , doktor-u , mьdьr-ь       цrnek:   цrnek:       Neyi temizliyor ?   Kimi зağırıyor ? Ev-i temizliyor.   Hasan'ı зağırıyor ?       Ali neyi tamir ediyor ?   Doktor kimi muayene etti . Ali ьtьy-ь tamir ediyor .
0