Cevaplar

2013-02-11T21:06:17+02:00

Şiirde gerçeklikten söz edebilmek için önce kısaca gerçeklik üzerinde durmak gerekir.
Gerçek en kısa tanımıyla somut ve nesnel olandır.
Gerçeklik de gerçekten hareketle kullanılan gerçek olarak varolan şeylerin tümünü ifade eden bir kavramdır.
İnsan duyu organları aracılığıyla olayları görünüşleri algılar bu algıladıklarını kendince dönüştürür ve değerlendirir. Böylece nesnel gerçeklik algılanır. Duyularımızla algılananlar bilincimizde bir işleme tâbi tutularak kendince dönüştürür. Öyleyse her imge gücünü nesneden yani gerçeklikten alır.
Şiirde daha yerinde bir ifadeyle sanatta gerçeğin dönüştürülmesi söz konusudur. Ancak bu dönüştürme bilimden felsefeden ve gündelik hayattan daha farklıdır. Gerçeği ve gerçekliği görme algılama ve kavramada kusurlu ve eksik olanların söz konusu dönüştürme işinde başarılı olamayacakları ortadadır.
Şiire özgü gerçekliğin temelinde yaşanan gerçeklik ve onun prensipleri vardır. Ancak buna bireysel yaklaşım söz konusudur. Birey yaşadıklarıyla sezgileriyle tasarılarıyla izlenimleriyle gerçekliği algılar ve kendine göre dönüştürür.

0