Cevaplar

2013-02-11T21:24:17+02:00

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.

 

9 4 9
2013-02-11T21:25:34+02:00

Haberleşme insanlar arası iletişimi arttırır. Böylelikle insanlar sosyelleşir, düşünce ve bilgi yapıları büyür. Haberleşme aynı zamanda Dünya'da olup bitenleri öğrenmeyi yarar. Örneğin televizyon ,radyo,gazete,bilgisayar ve dergi gibi. 

36 4 36